Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Chuyên đề 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Chuyên đề hướng dẫn cách giải nhanh về HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

 1. Bài 1: Este no và không no đơn chức

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  10
  RSS
 2. Bài 2: Amin

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Bài 3: Amino axit

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  10
  RSS
 4. Bài 4: Ancol

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Bài 5: Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  RSS
 6. Bài 6: Anđêhit

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 7. Bài 7: Axit cacboxylic đơn chức và đa chức

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Chuyên đề axit cacbonic thuybluehlz, 20/2/16
  RSS