Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Resources from Hà Quốc Huy

 1. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Đề Thi Thử LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN HOÁ CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI LẦN 7 2015-06-21

  Đề thi thử môn Hoá, Lời giải chi tiết môn Hoá chuyên Đại học sư phạm lần 7, Hoá sư phạm lần 7
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  11
  Cập nhật:
  21/6/15
 2. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Đề Thi Thử HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HOÁ CHUYÊN KHTN LẦN 4 2015-06-14

  KHTN, Đề thi thử, Chuyên Hoá, Lần 4, Đề thi Hoá, Đề thi Hoá KHTN lần 4
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  7
  Cập nhật:
  14/6/15
 3. Hà Quốc Huy

  Tài Liệu Hay Lý thuyết Hoá 10 hay của thầy Chu Anh Tuấn 2015-06-09

  Hoá 10, Lý thuyết Hoá 10
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  14
  Cập nhật:
  9/6/15
 4. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Lý thuyết và bài tập Polime đầy đủ có đáp án 2015-06-09

  Lý thuyết và bài tập Polime, Polime, Vật liệu Polime, Chuyên đề Polime, Hoá hữu cơ 12
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  1
  Cập nhật:
  9/6/15
 5. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Lý thuyết và bài tập Amin-Aminoaxit-Protein đầy đủ có đáp án 2015-06-09

  Amin-Aminoaxit-Protein, Chương 3 Hoá 12, Hoá hữu cơ 12, Chuyên đề Amin-Aminoaxit-Protein
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  2
  Cập nhật:
  9/6/15
 6. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Lý thuyết và bài tập Cacbohiđrat đầy đủ có đáp án 2015-06-09

  Cacbohiđrat đầy đủ, Chuyên đề Cacbohiđrat, Gluxit, Hoá hữu cơ 12, Ôn tập Hoá
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  1
  Cập nhật:
  9/6/15
 7. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Lý thuyết và bài tập Este - Lipit đầy đủ có đáp án 2015-06-09

  Este - Lipit, Chuyên đề Este-Lipit, Hoá hữu cơ 12, Este, Các dạng Este-Lipit
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  2
  Cập nhật:
  9/6/15
 8. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Tóm tắt lý thuyết Hoá học Hữu cơ 11 đầy đủ 2015-06-09

  Hoá hữu cơ 11, Hoá hữu cơ, Lý thuyết Hoá, Lý thuyết Hữu cơ 11, Ôn tập kỳ 2 Hoá 11
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  1
  Cập nhật:
  9/6/15
 9. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Các dạng bài tập về kim loại và hợp chất đầy đủ 2015-06-09

  Hoá vô cơ, Kim loại, Các dạng bài tập kim loại, Ôn tập Hoá
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  2
  Cập nhật:
  9/6/15
 10. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Tài Liệu Hay Phan dang Hoa hoc trong cac de thi Dai hoc 2007-2014 2015-06-09

  Luyện thi Hoá, Tổng hợp Hoá
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  4
  Cập nhật:
  9/6/15
 11. Hà Quốc Huy
  5,000VNĐ Mua

  Đề Thi Thử Lời giải chi tiết đề thi thử môn Hoá chuyên ĐHSP Hà Nội lần 6 - 2015 2015-06-07

  Đề thi Hoá, Đề thi thử Hoá, Chuyên ĐHSP Hà Nội, De thi Hoa, De thi thu mon Hoa, Chuyen DHSP Ha Noi,
  0/5, 0 ratings
  Tải về:
  8
  Cập nhật:
  7/6/15