Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. Thủ thuật: Nếu muốn tìm lời giải một câu vật lý trên Google, bạn hãy gõ: tanggiap + câu hỏi.
  Dismiss Notice

16 dạng bài toán về phương trình đường thẳng

Thảo luận trong 'Bài 3. Lí thuyết cơ sở về đường thẳng' bắt đầu bởi Doremon, 22/1/15.

 1. Doremon

  Doremon Moderator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  29/9/14
  Bài viết:
  1,299
  Đã được thích:
  210
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Dạng 1: Viết PT đường thẳng (d) qua M(x$_0$ ;y$_0$ ;z$_0$) coự vtcp = (a; b; c) $\overrightarrow u $= (a; b; c).
  Phương pháp: PT tham số của đường thẳng d là: $ (d):\,\left\{ \begin{array}{l}x = {x_o} + at\\y = {y_o} + bt\\ = {z_o} + ct\end{array} \right.\,\,;\,\,t \in R$

  Chú ý: Nếu abc ≠ 0 thì (d) có PT chính tắc là: $\frac{{x - {x_0}}}{a} = \frac{{y - {y_0}}}{b} = \frac{{z - {z_0}}}{c}$

  Chú ý: Đây là bài toán cơ bản. Về nguyên tắc muốn viết PT đường thẳng d cần biết toạ độ 1 điểm thuộc d và toạ độ véc tơ chỉ phương của d.

  Dạng 2: đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A, B.
  • Bước 1: Tìm $\overrightarrow {AB} $
  • Bước 2: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A và nhận $\overrightarrow {AB} $ làm véc tơ chỉ phương.
  Dạng 3: Viết PT đường thẳng (d) qua A và song song với đường thẳng Δ
  • B1: Tìm VTCP $\overrightarrow u $ của Δ.
  • B2: Viết PT đường thẳng d đi qua A và nhận $\overrightarrow u $ làm VTCP.
  Dạng 4: Viết PT đường thẳng (d) qua điểm A và phương trình mặt phẳng (α)
  • B1: Tìm VTPT cuỷa ( $\overrightarrow n $.
  • B2: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A và nhận $\overrightarrow n $ làm VTCP.
  Dạng 5: Viết PT đửụứng thaỳng (d) đi qua điểm A vaứ vuoõng goực với cả 2 đường thẳng (d$_1$),(d$_2$)
  • B1: Tìm các VTCP $\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} $của d$_1$; d$_2$.
  • B2: Đường thẳng d có VTCP là: $\overrightarrow u = \left[ {\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} } \right]$
  • B3: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A và nhận $\overrightarrow u $ làm VTCP.

  Dạng 6: Viết PT của đường thẳng d là giao tuyến của hai mp:
  (P): Ax+By+Cz+D=0
  (Q): A’x+B’y+C’z+D’=0
  Cách 1:
  • B1: Giải hệ $\left\{ \begin{array}{l}Ax + By + Cz + D = 0\\A'x + B'y + C'z + D' = 0\end{array} \right.$ tìm một nghiệm $({x_0};{y_0};{z_0})$ ta được 1 điểm M$({x_0};{y_0};{z_0})$ ∈ d. (Cho 1 trong 3 ẩn 1 giá trị xác định rồi giải hệ với 2 ẩn còn lại tìm 2 ẩn còn lại)
  • B2: Đường thẳng d có VTCP là: $\overrightarrow u = \left( {\left| \begin{array}{l}b{\rm{ }}c\\b'{\rm{ c'}}\end{array} \right|;\left| \begin{array}{l}c{\rm{ a}}\\{\rm{c' a'}}\end{array} \right|;\left| \begin{array}{l}a{\rm{ b}}\\{\rm{a' b'}}\end{array} \right|} \right)$
  • B3: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm M$({x_0};{y_0};{z_0})$ và nhận $\overrightarrow u $ làm VTCP.

  Cách 2:
  • B1: Tìm toạ độ 2 điểm A, B∈ d. (Tìm 2 nghiệm của hệ 2PT trên)
  • B2: Viết PT đường thẳng AB.
  Cách 3: Đặt 1 trong 3 ẩn bằng t (chẳng hạn x = t), giải hệ 2 PT với 2 ẩn còn lại theo t rồi suy ra PT tham số của d.

  Dạng 7: Viết PT hình chiếu của đường thẳng d trên mp(P).
  • B1: Viết PTmp(Q) chứa d và vuông góc với mp(P).
  • B2: Hình chiếu cần tìm d’= (P) ∩ (Q)
  (Chú ý: Nếu d $\bot$ (P) thì hình chiếu của d là điểm H= d ∩ (P)

  Dạng 8 : Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A và cắt hai đường thẳng d$_1$, d$_2$

  Cách 1:
  • B1: Viết PT mặt phẳng (α) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d$_1$ .
  • B2: Tìm giao điểm B = (α) ∩ (d$_2$)
  • B3: Đường thẳng cần tìm là đt đi qua 2 điểm A, B.
  Cách 2:
  • B1: Viết PT mặt phẳng (α) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d$_1$
  • B2: Viết PT mặt phẳng (β) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d$_2$.
  • B3: Đường thẳng cần tìm d’= (α) ∩ (β)
  Dạng 9: Viết PT đường thẳng d song song với d$_1$ và cắt cả hai đường thẳng d$_2$ và d3.
  • B1: Viết PT mp(P) song song với d$_1$ và chứa d$_2$.
  • B2: Viết PT mp(Q) song song với d$_1$ và chứa d3.
  • B3: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q)
  Dạng 10: Viết PT đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc đường thẳng d$_1$ và cắt đường thẳng d$_2$
  Cách 1:

  • B1: Viết PT mặt phẳng (α) qua điểm A và vuông góc đường thẳng d$_1$ .
  • B2: Tìm giao điểm B = (α) ∩ (d$_2$)
  • B3 : Đường thẳng cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B.
  Cách 2:
  • B1: Viết PT mp (α) đi qua điểm A và vuông góc với d$_1$.
  • B2: Viết PT mp (β) đi qua điểm A và chứa d$_2$.
  • B3: Đường thẳng cần tìm d = (α) ∩ (β)
  Dạng 11 : Lập đường thẳng d đi qua điểm A , song song mặt phẳng ( α ) và cắt đường thẳng d’
  Cách 1:

  • B1: Viết PT mp(P) đi qua điểm A và song song với mp(α).
  • B2: Viết PT mp(Q) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d’.
  • B3: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q)
  Cách 2:
  • B1: Viết PT mặt phẳng (P) qua điểm A và song song mặt phẳng ( α )
  • B2: Tìm giao điểm B = (P) ∩ d’
  • B3: Đường thẳng cần tìm d đi qua hai điểm A và B.
  Dạng 12: Viết PT đường thẳng d nằm trong mp( P ) và cắt hai đường thẳng d$_1$, d$_2$ cho trước .
  • B1: Tìm giao điểm A = d$_1$ ∩ (P); B = d$_2$ ∩ (P)
  • B2: d là đường thẳng qua hai điểm A và B .
  Dạng 13: Viết PT đường thẳng d nằm trong mp( P ) và vuông góc đường thẳng d’ cho trước tại giao điểm I của d’ và mp( P ).
  • B1: Tìm giao điểm I = d’∩ ( P ).
  • B2: Tìm VTCP $\overrightarrow u $ của d’ và VTPT $\overrightarrow n $ của (P) và $\overrightarrow v = \left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow n } \right]$
  • B3: Viết PT đường thẳng d qua điểm I và có VTCP $\overrightarrow v $
  Dạng 14: Viết PT đường vuông góc chung d của hai đường thẳng chéo nhau d$_1$, d$_2$.
  Cách 1:

  • B1: Tìm các VTCP $\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} $ của d$_1$ và d$_2$ . Khi đó đường thẳng d có VTCP là $\overrightarrow u = \left[ {\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} } \right]$
  • B2: Viết PT mp(P) chứa d$_1$ và có VTPT $\overrightarrow {{n_1}} = \left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow {{u_1}} } \right]$
  • B3: Viết PT mp(Q) chứa d$_2$ và có VTPT $\overrightarrow {{n_2}} = \left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow {{u_2}} } \right]$
  • B4: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q). (Lúc này ta chỉ cần tìm thêm 1 điểm M thuộc d).
  Cách 2:
  • B1: Gọi M(x$_0$+at; y$_0$+bt; z$_0$+ct) ∈ d$_1$; N(x$_0$’+a’t’; y$_0$’+b’t’; z$_0$’+c’t’) ∈ d$_2$ là chân các đường vuông góc chung của d$_1$ và d$_2$.
  • B2: Ta có $\left\{ \begin{array}{l}MN \bot {d_1}\\MN \bot {d_2}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {{u_1}} = 0\\\overrightarrow {MN} .\overrightarrow {{u_2}} = 0\end{array} \right. \Rightarrow t,t'$
  • B3: Thay t và t’ tìm được vào toạ độ M, N tìm được M, N. Đường thẳng cần tìm d là đường thẳng đi qua 2 điểm M, N
  (Chú ý : Cách 2 cho ta tìm được ngay độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau)

  Dạng 15: Viết PT đường thẳng d vuông góc với mp(P) và cắt cả hai đường thẳng d$_1$ và d$_2$.
  • B1: Viết PT mp(P) chứa d$_1$ và vuông góc với (P).
  • B2: Viết PT mp(Q) chứa d$_2$ và vuông góc với (P).
  • B3: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q).
  Dạng 16: Lập đường thẳng d đi qua điểm A , cắt và vuụng gúc với đường thẳng d.
  PP giải: Đây là trường hợp đặc biệt của dạng 10.
   
  k0ld3re4k5 and hà linh like this.

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. Dương Cần

  Dương Cần Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  16/2/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Admin đăng thêm vài bài tập nữa đi ạ
   
 3. AnhNguyen

  AnhNguyen Mới đăng kí Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  12/4/16
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn, BT sẽ được đăng lên trong thời gian sớm nhất. (Trong tuần sau) Bạn nhớ ghé lại xem
   
  Huy Hoàng thích bài này.
 4. Vũ Quỳnh Anh

  Vũ Quỳnh Anh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  24/10/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Ad ơi. Em muốn tải về để in ra thì làm thế nào ạ
   
 5. noanh thoa

  noanh thoa Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  17/4/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Cho em hoi... Neu bai toan hoi:

  Viet phuong trinh duong thang (d) qua A, vua vuong goc voi duong thang (d') vua // voi mat phang (P).

  Minh lam sao a?
   
  1. Hương B Hoàng
   Tính tích có hướng của vtpt của (P) với vtcp của (d'). Vecto tính đc chính là vtcp của (d) đó bạn.
    

Chia sẻ trang này