Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Bài 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Thảo luận trong 'Chương 1: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM' bắt đầu bởi Vật Lí, 19/9/16.

 1. Hai ô tô chuyển động đều khởi hành cùng lúc ở hai bến cách nhau $50$km. Nếu chúng ta đi ngược chiều thì sau $30$ phút sẽ gặp nhau. Nếu chúng ta đi cùng chiều thì sau $2$ giờ đuổi kịp nhau. Tính vận tốc mỗi xe?
   
  1. Tăng Giáp
   Goi $v_{1}; v_{2}$ là vận tốc của mỗi xe. Giả sử $v_{1}>v_{2}$.
   Khi đi ngược chiều ta có:
   $\left( v_{1}+v_{2} \right) t_{1}=40 \Leftrightarrow \left( v_{1}+v_{2} \right) \frac{ 1}{2}=50 \Rightarrow v_{1}+v_{2}=100$ $(1)$
   Khi đi cùng chiều, ta có:
   $\left( v_{1}+v_{2} \right) t_{2}=40 \Leftrightarrow \left( v_{1}-v_{2} \right).2=50 \Rightarrow v_{1}-v_{2}=25$ $(2)$
   Từ $(1)$ và $(2)$ $\Rightarrow v_{1}=62,5km/h$ và $v_{2}=37,5km/h$
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 2. Vân Anh2k

  Vân Anh2k Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  6/10/17
  Bài viết:
  37
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Hai xe máy chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau $75$km. Xe thứ nhất có vận tốc $15$km/h và đi liên tục không nghỉ. Xe thứ hai khởi hành sớm hơn $1$ giờ nhưng ở dọc đường phải ngừng lại mất $2$ giờ. Hỏi xe thứ hai phải có vận tốc nào để đi cùng lúc với xe thứ nhất?
   
  1. Tăng Giáp
   Thời gian chuyển động của xe thứ nhất:
   $t_{1}= \frac{ s}{v_{1}}= \frac{ 75}{15}= 5$ giờ
   Để đến B cùng lúc, thời gian chuyển động của xe thứ hai phải là:
   $t_{2}=t_{1}+1-2=4$ giờ
   Vận tốc của xe thứ hai là:
   $v_{2}= \frac{ s_{2}}{t_{2}}= \frac{ 75}{4}= 18,75 $km/h
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 3. ANA ĐÀ LẠT

  ANA ĐÀ LẠT Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  4/11/17
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ
  Hai vật xuất phát cùng một lúc chuyển động trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi $v_{1}=15m/s$ và $v_{2}=24m/s$ theo hai hướng ngược nhau để gặp nhau.
  Khi gặp nhau, quãng đường vật thứ nhất đi được là $s_{1}=90m/s$. Xác định khoảng cách ban đầu giữa hai vật.
   
  1. Tăng Giáp
   Thời gian vật thứ nhất chyển động đến khi gặp cũng là thời gian vật thứ hai chuyển động cho đến khi gặp:
   $t_{1}=t_{2}= \frac{ s_{1}}{v_{1}}= \frac{ 90}{15}=6s$
   Quãng đường vật thứ hai đi được: $s_{2}=v_{2}.t_{2}=24.6=144m$
   Khoảng cách ban đầu: $s= s_{1}+s_{2}=90+144=234m$
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 4. anadopham3688

  anadopham3688 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  17/10/16
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau $20 $ phút, khoảng cách giữa hai xe giảm $30$km. Nếu đi cùng chiều thì sau $20$ phút, khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm $6$km. Tính vận tốc của mỗi xe..
   
  1. Tăng Giáp
   0Bình chọn giảm
   Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe. Quãng đường mỗi xe đi được trong thời gian t: $s_{1}=v_{1}.t; s_{2}=v_{2}.t$
   Khi đi ngược chiều, tổng quãng đường hai xe đi được chính là độ giảm khoảng cách:
   $s_{1}+s_{2}= \left(v_{1}+v_{2} \right) t \Rightarrow \frac{ v_{1}+v_{2}}{3}=30$ $(1)$
   Khi đi cùng chiều, hiệu quãng đường hai xe đi được chính là độ giảm về khoảng cách:
   $s_{2}-s_{1}= \left( v_{2}-v_{1} \right) t \Rightarrow \frac{ v_{2}-v_{1}}{3}=6$ $(2)$
   Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ phương trình :
   $\begin{cases} v_{1}+v_{2}=90 \\v_{2}-v_{1}=18 \end{cases} $
   Suy ra: $v_{1}=36km/h; v_{2}=54km/h$
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 5. ANA ĐÀ LẠT

  ANA ĐÀ LẠT Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  4/11/17
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ
  Hai vật chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong $8$s. Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn $2$s. Biết quãng đường $AB=32$m
  a) Tính vận tốc của các vật
  b) Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đi được quãng đường là bao nhiêu?
   
  1. Tăng Giáp
   a) Vận tốc vật thứ nhất: $v_{1}= \frac{ AB}{t_{1}}= \frac{ 32}{8}=4m/s$
   Thời gian chuyển động của vật thứ hai: $t_{2}=t_{1}+2=10s$
   Vận tốc vật thứ hai: $v_{2}= \frac{ AB}{t_{2}}= \frac{ 32}{10}=3,2m/s$
   b) Quãng đường vật thứ hai đi trong $8s$ là: $s_{2}=v_{2}.t=3,2.8=25,6m$
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 6. bí đỏ

  bí đỏ Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  17/6/17
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Hai vật chuyển động thẳng đều xuất phát từ cùng một điểm với vận tốc lần lượt là $v_{1}=15$ m/s;$ v_{2}=36 $km/h. Hướng chuyển động của hai vật hợp với nhau một góc $60^{0}$.
  a) Vẽ trên cùng một hình vân tốc của hai vật
  b) Tìm khoảng cách giữa hai vật sau $4s$ kể từ lúc chuyển động.
   
  1. Tăng Giáp
   a) Ta có $v_{2}=36$km/h$=10$m/s
   Các vận tốc $ \overrightarrow{v_{1}}, \overrightarrow{v_{2}} $ được biểu diễn như hình bên.
   b) Quãng đường các vật đi được trong $4s$:
   $s_{1}=v_{1}.t=15.4=60$m; $s_{2}=v_{2}.t=10.4=40$m
   Khoảng cách giữa hai vật:
   $s= \sqrt{ s_{1}^{2}+s_{2}^{2}-2s_{1}s_{2} \cos \alpha} = \sqrt{ 60^{2}+40^{2}-2.60.40.\frac{ 1}{2}}=52,9m$
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 7. Bia

  Bia Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/10/17
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Một ô tô chuyển động với vận tốc $72$ km/h và một xe đạp chuyển động với vận tốc $4$ km/h theo hai đường thẳng vuông góc với nhau.
  a) Hãy vẽ trên cùng một hình những veoto vận tốc của hai xe
  b) So sánh quãng đường mà cá xe đi được trong cùng một khoảng thời gian
   
  1. Tăng Giáp
   a) Các vecto vận tốc $\overrightarrow{v_{1}} $ và $\overrightarrow{v_{2}} $ biểu diễn hình bên
   Ta có: $|\overrightarrow{v_{1}} |=72km/h=20m/s$ và $|\overrightarrow{v_{2}}|=4m/s $
   b) Vì $v_{1}=5v_{2}$ nên trong cùng một thời gian, ô tô chuyển động được quãng đường gấp $5$ lần xe đạp.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 8. nhannt1312

  nhannt1312 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  8/8/17
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Hai vật chuyển động trên cùng một đường thẳng có đồ thị tọa độ - thời gian như hình vẽ. Hãy xác định điều kiện ban đầu từ đó suy ra phương trình chuyển động của mỗi vật. Xác định tọa độ và thời điểm khi gặp nhau. Kiểm tra lại bằng phương trình.
  [​IMG]
   
  1. Tăng Giáp
   Vật (I): $x_{01}=0; v_{1}=\frac{-30}{5}=-6$m/s; $t_{01}=0$.
   Phương trình chuyển động: $x_{1}=-6t$(m);
   Vật (II): $x_{02}=-90$m; $v_{2}=\frac{-90}{0-7,5}=12$m/s;
   Phương trình chuyển động: $x_{2}=-90+12t$ (m).
   - Hai vật gặp nhau tại điểm có toạ độ $x=-30$m, thời điểm $t=5$s.
   - Kiểm tra: Khi gặp nhau thì $x_{1}=x_{2} \Leftrightarrow -6t=-90+12t \Rightarrow t =5$s.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 9. nhansamnhanvietvn

  nhansamnhanvietvn Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  21/7/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Hai vật chuyển động có đồ thị tọa độ thời gian như hình vẽ:
  [​IMG]

  a) Hãy cho biết vật nào không chuyển động thẳng đều? Vì sao?
  b) Tìm vận tốc và viết phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều.
  c) Nếu chỉ căn cứ trên đồ thi thì có thế khẳng định hai vật gặp nhau không? Tại Sao?
   
  1. Tăng Giáp
   a) Chuyển động của vật (I) không phải là chuyển động thẳng đều vì đồ thị tọa độ - thời gian của nó không phải là đường thẳng.
   b) Vận tốc của vật (II): $v_{2}=\frac{x_{B}-x_{A}}{t_{B}-t_{A}}=\frac{0-20}{10}=-2$m/s.
   Phương trình chuyển động: $x_{2}=20-2t$(m); Điều kiện: $10\geqslant t \geqslant 0$.
   c) Kết luận được vì đồ thị tọa độ - thời gian của hai vật cắt nhau.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 10. kha

  kha Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  1/6/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Trên hình là đồ thị tọa độ - thời gian của một vật chuyển động. Hãy cho biết:
  [​IMG]

  a) Vận tốc của vật tron mỗi giai đoạn.
  b) Phương trình chuyển động của vật trong mỗi giai đoạn.
  c) Quãng đường vật đi được trong $10$ giây đầu tiên và trong giây thứ $10$.
   
  1. Tăng Giáp
   a) Giai đoạn $1$: $v_{1}=\frac{x_{A}-x_{o}}{t_{A}-t_{o}}=\frac {12}{2}=6$m/s.

   Giai đoạn $2$: $v_{2}=\frac{x_{B}-x_{A}}{t_{B}-t_{A}=0}$ (vật dừng lại).

   Giai đoạn $3$: $v_{3}=\frac{x_{C}-x_{B}}{t_{C}-t_{B}}=\frac{0-12}{10-6}=-3$m/s.

   b) Phương trình chuyển động trong các giai đoạn:

   Giai đoạn $1$: $x_{1}=6t$(m); Điều kiện $2\geqslant t \geqslant 0$.

   Giai đoạn $2$: $x_{2}=12$(m) $=$ hằng số; Điều kiện $6 \geqslant t \geqslant 2$.

   Giai đoạn $3$: $x_{3}=12-3t$(m); Điều kiện $10\geqslant t \geqslant 6$.

   c) Quãng đường đi được trong $10$ giây: $s=v_{1}t_{1}+|v_{3}|t_{3}=6.2+3.4=24$m.

   Quãng đường đi được trong giây thứ $10$ (thời gian chuyển động là $1$ s):

   $s^’=|v_{3}|1=3$m.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 11. Kha Nguyễn

  Kha Nguyễn Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  12/10/17
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Hai người chuyển động thẳng đểu hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt là $48$km/h và $64$km/h, Lúc $10$h hai xe cách nhau $168$km.
  a) Viết phương trình chuyển động của hai xe. Hỏi hai người sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? Ở vị trí nào?
  b) Xác định thời điểm mà tại đó khoảng cách giữa hai xe là $56$km.
   
  1. Tăng Giáp
   Hai người chuyển động thẳng đểu hướng vào nhau với các vận tốc lần lượt là $48$km/h và $64$km/h, Lúc $10$h hai xe cách nhau $168$km.
   a) Viết phương trình chuyển động của hai xe. Hỏi hai người sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? Ở vị trí nào?
   b) Xác định thời điểm mà tại đó khoảng cách giữa hai xe là $56$km.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 12. Khải Hoàng

  Khải Hoàng Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  24/8/17
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Lúc $9$ giờ một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được $24$km. Biết vận tốc người đi xe đạp và người đi bộ là $10$km/h và $4$km/h.
  a) Viết phương trình chuyển động của mỗi người.
  b) Khi đuổi kịp người đi bộ, người đi xe đạp đã đi được quãng đường bao nhiêu?
  c) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của mỗi người trên cùng một hệ tọa độ. Căn cứ vào đó kiểm tra kết quả câu b.
   
  1. Tăng Giáp
   a) Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ là vị trí khởi hành của người đi xe đạp và gốc thời gian lúc $9$h. Các phương trình chuyển động:
   Người đi bộ: $x_{1}=24+4t$(km).
   Người đi xe đạp: $x_{2}=10t$(km).

   b) Khi hai xe gặp nhau thì $x_{1}=x_{2}$ hay $24+4t=10t \Rightarrow t=4$giờ.
   Tọa độ gặp $x_{1}=x_{2}=10.4=40$km. Vậy quãng đường mà người đi xe đạp đã đi cho đến lúc gặp là $40$km.
   [​IMG]
   c) Đồ thị tọa độ - thời gian của hai người biểu diễn như hình vẽ. Theo đồ thị thì kết quả câu b là đúng.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 13. Khải Minh

  Khải Minh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  10/10/17
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Hai vật bắt đầu chuyển động từ hai điểm A và B cách nhau $60$m trên một đường thẳng, theo hai hướng ngược nhau để gặp nhau. Vận tốc của vật di từ A gấp đôi vận tốc của vật đi từ B, sau $4$s thì hai vật gặp nhau.
  a) Viết phương trình chuyển động của hai vật. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B.
  b) Tìm biểu thức thể hiện sự phụ thuộc khoảng cách giữa hai vật theo thời gian, từ đó tinh khoảng cách giữa hai vật tại thơi điểm $t=12$s.
   
  1. Tăng Giáp
   a) Gọi $v_{A}$ và $v_{B}$ là vận tốc các vật $v_{A}=2v_{B}$.
   Ta có $(v_{A}+v_{B})t=AB\Leftrightarrow 3v_{B}=\frac{AB}{t}=\frac{60}{4}=15$
   $\Rightarrow$ Vận tốc các vật: $v_{B}=5$m/s và $v_{A}=10$m/s.
   Vật từ B: $x_{B}=60-5t$(m).

   b) Khoảng cách giữa hai vật: $\Delta x=x_{B}-x_{A}=60-5t-10t$
   Hay $\Delta x=60-15t$(m).Tại $t=12$s thì $\Delta x = 60-15.12=-120$m. Dấu “$-$” chỉ cho biết $x_{A}>x_{B}$,
   Về độ lớn khoảng cách lúc đó là $120$m.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 14. Khải Tuấn

  Khải Tuấn Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  31/5/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Lúc $8$h một người chạy xe máy rời Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc $30$km/h. Sau khi chạy được $30$phút người ấy dừng lại nghỉ $15$ phút, sau đó tiếp tục đi về Hải Phòng với vận tốc như lúc đầu. Lúc $8$h$30$ phút một ôtô khời hành từ Hà Nội đi về Hải Phòng với vận tốc $45$km/h.
  a) Vẽ đồ thị chuyển động của ôtô và xe máy trên một hình vẽ.
  b) Căn cứ vào đồ thị xác định vị trí ôtô đuổi kịp xe máy.
   
  1. Tăng Giáp
   Chọn trục Ox trùng với đường thẳng Hà Nội – Hải Phòng. Gốc O tại Hà Nội. Chiều dương từ Hà Nội đến Hải Phòng. Gốc thời gian là lúc $8$h Chú ý: $15$ phút $=0,25$h; $30$ phút $= 0,5$h,

   Phương trình chuyển động của xe máy chia làm $3$ giai đoạn:

   - Giai đoạn $1$: $x_{1}=30t$(km); Điều kiện: $0\leqslant t \leqslant0,5$.

   - Giai đoạn $2$: $x_{2}=15$(km); Điều kiện: $0,5\leqslant t \leqslant 0,75$.

   - Giai đoạn $3$: $x_{3}=15+30(t-0,75)$l Điều kiện: $t\geqslant0,75$.   [​IMG]

   Phương trình chuyển động của ôtô:

   $x=45(t-0,5)$(km) với $t\geqslant0,5$.

   Đồ thị chuyển động của hai xe biểu diễn như hình vẽ:

   Trên đồ thị, ôtô đuổi kịp xe máy tại thời điểm $t=1$h, tức là lúc $9$h. Vị trí gặp cách Hà Nội $22,5$km.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 15. khaminh1002

  khaminh1002 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  14/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Trên bốn phần bằng nhau liên tiếp của một quãng đường $s$, một ô tô chạy đều với các vận tốc liên tiếp là $v_1,v_2,v_3,v_4$. Tìm vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường.
   
  1. Tăng Giáp
   Thời gian mỗi phần tư của quãng đường là:
   $t_1=\frac{s}{4v_1}, t_2=\frac{s}{4v_2}, t_3=\frac{s}{4v_3}, t_4=\frac{s}{4v_4}$
   Thời gian đi tổng cộng là:
   $t=t_1+t_2+t_3+t_4= \frac{s}{4}( \frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}+\frac{1}{v_3}+\frac{1}{v_4})$
   Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
   $\overline{v}=\frac{s}{t}=\frac{4v_1v_2v_3v_4}{v_2v_3v_4+v_3v_4v_1+v_4v_1v_2+v_1v_2v_3}$
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 16. khangbinhduong

  khangbinhduong Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  21/2/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Lúc $6$h một ôtô đi từ Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc $52$km/h, cùng lúc đó, một xe thứ hai đi từ Hải Phòng về Hà Nội với vân tốc $48$km/h.
  Hà Nội cách Hải Phòng $100$km (coi là đường thẳng) .
  a) Lập phương trình chuyển động của hai xe theo cùng một trục tọa độ, lấy Hà Nội làm gốc tọa độ và chiều đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là chiều dương, gốc thời gian là lúc $8$h.
  b) Tính ví trị và thời điểm hai xe gặp nhau và quãng đường mỗi xe đi được cho đên lúc gặp.
  c) Vẽ đồ thì tọa độ của hai xe trong một hình vẽ. Dựa trên đồ thị xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
   
  1. Tăng Giáp
   Chọn trục tọa độ và gốc thời gian như đề bài.
   [​IMG]
   a) Phương trình chuyển động của hai xe:
   Ô tô đi từ Hà Nội: $v_{1}=52$km/h; $x_{01}=0$.
   Phương trình chuyển động: $x_{1}=52t$ (km).
   Ô tô đi từ Hải Phòng: $v_{2}=-48$km/h ; $x_{02}=+100$km.
   Phương trình chuyển động : $x_{2}=100-48t$ (km).
   b) Vị trí và thời điểm gặp nhau:
   Khi gặp $x_{1}=x_{2}\Leftrightarrow 52t=100-48t\Rightarrow t=1h; x_{1}=x_{2}=52$km.
   Vậy hai xe gặp nhau lúc $9$h vì khởi hành lúc $8$h và gặp nhau tại địa điểm cách Hà Nội $52$km.
   Quãng đường đi được của xe từ Hà Nội là $52$km và từ Hải Phòng là $48$km.
   c) Đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe biểu diễn như trên hình. Hai đồ thị cắt nhau tại điểm có tọa độ $t=1h$ và $x=52$km.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 17. khangnhuanh423

  khangnhuanh423 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  9/11/16
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Hai ôtô xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau $20$km, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lượt là: $60$km/h và $40$km/h.
  a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ lấy A làm gốc tọa độ, chiều AB là chiều dương.
  b) Tìm vị ví thời điểm hai xe gặp nhau.
   
  1. Tăng Giáp
   a) Chọn trục Ox trùng với đường thằng AB, gốc O trùng với A, chiều AB là chiều dương. Chọn gốc thời gian là lúc xuất phát.

   [​IMG]

   Chuyển động của xe ở A: $v_{A}=60$km/h; $x_{01}=0$.
   Phươn trình chuyển động của xe: $x_{A}=60t$ (km).
   Chuyển động của xe ở B: $v_{B}=40$km/h; $x_{02}=20$km.
   Phương trình chuyển động: $x_{B}=20+40t$ (km).

   b) Khi hai xe gặp nhau thì $x_{A}=x_{B} \Leftrightarrow 60t=20+40t\Rightarrow t=1h$ và $x_{A}=x_{B}=60$km.
   Vậy : Hai xe gặp nhau tại vị trí cách A $60$km vào lúc $t$=$1$h.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 18. Hồ Ngọc Bảo Long

  Hồ Ngọc Bảo Long Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  4/6/17
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Một vật chuyển động từ A đến B trên một đường thẳng với vận tốc $8m/s$. Biết AB = $48m$. Chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. Viết phương trình tọa độ của vật trong các điều kiện sau:
  a) Chọn gốc tọa độ tại A, Chiều dương từ A đến B.
  b) Chọn gốc tọa độ tại A, Chiều dương từ B đến A.
  c) Chọn gốc tọa độ tại B, chiều dương từ A đến B.
  d) Chọn gốc tọa độ tại B, chiều dương từ B đến A.
  Nếu dùng các phương trình trên để tính độ dài quãng đường vật đi được trong $10s$ thì kết quả có khác nhau không? Tại sao?
   
  1. Tăng Giáp
   Khi chọn gốc tọa độ và chiều dương khác nhau, dấu của tọa độ ban đầu và dấu của vận tốc là khác nhau. Các phương trình:
   a) $x=8t(m)$; b) $x=-8t(m)$.
   c) $x=-48+8t(m)$; d) $x=48-8x(m)$.
   Độ dài quãng đường vật đi được là như nhau: $s=|v|t=8.10=80(m)$ .
   Độ dài quãng đường không phụ thuộc vào cách chọn gốc tọa độ và chiều dương.(Chú ý: Ở đây chỉ nói đến độ dài quãng đường) .
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 19. Hồ Tấn

  Hồ Tấn Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  19/6/17
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Một chất điểm chuyển dộng trên trục $Ox$ có phương trình tọa độ thời gian là: $x=15+10t$($x$ tính bẳng m và $t$ tình bằng giây).
  a) Hãy cho biết chiều chuyển động, tọa độ ban đầu và vận tốc của vật.
  b) Xác định tọa độ của vật tại thời điểm $t=24s$ và quãng đường vật đã đi được trọng $24s$ đó.
   
  1. Tăng Giáp
   a) So sánh với phương trình chuyển động thẳng đều $x=x_{o}+vt$ ta thấy: tọa độ ban đầu $x_{o}=15m$, vận tốc $v=10m/s$. Vì vân tốc $v>0$ nên vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.
   b) Tại $t=24s$, tọa độ $x=15+10.24=255m$.
   Quãng đường vật đi trong $24s$: $s=x-x_{o}=225-115=240m$.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17
 20. hoa bat tu

  hoa bat tu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  19/6/17
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Trên hình vẽ là đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t1=8s$ đến thời điểm $t2=24s$. Giá trị của quãng đường nói trên được thể hiện như thế nào trên đồthị [​IMG]
   
  1. Tăng Giáp
   Quãng đường $s=v(t2-t1)=12(24-8)=192m$
   Độ dài quãng đường $s$ bằng giá trị diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi đồ thị vận tốc, các đường dóng thời gian tại $t1, t2$ và trục $Ot$.
    
   Tăng Giáp, 18/11/17

Chia sẻ trang này