Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. Thủ thuật: Nếu muốn tìm lời giải một câu vật lý trên Google, bạn hãy gõ: tanggiap + câu hỏi.
  Dismiss Notice

Bài 1: Định nghĩa và các phép toán số phức

Thảo luận trong 'Bài 1. Các dạng toán liên quan đến số phức' bắt đầu bởi Doremon, 6/12/14.

 1. Huehong

  Huehong Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  1/8/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Số \({{i^2} + {i^3} + {i^4} + {i^5}}\) bằng số nào dưới đây?
  A. 0
  B. i
  C. -i
  D. 2i
   
  1. Minh Toán
   Áp dụng công thức: \({i^2} = - 1\).
   Khi đó \({i^2} + {i^3} + {i^4} + {i^5} = - 1 - 1.i + 1 + i = 0\).
   Vậy đáp án của ta là A.
   Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tìm kết quả trong bài toán này.
    
   Minh Toán, 9/12/17
 2. huespvl

  huespvl Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  11/7/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z= \frac{{1 - i}}{{1 + i}}\). Tính giá trị của \({z^{2016}}\).
  A. i
  B. -i
  C. 1
  D. -1
   
  1. Minh Toán
   \(z = \frac{{1 - i}}{{1 + i}} = \frac{{{{\left( {1 + i} \right)}^2}}}{2} = i\)
   \({z^{2016}} = {i^{2016}} = {i^{4.504}} = {\left( {i{}^4} \right)^{504}} = 1\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 3. decal in tem nhan

  decal in tem nhan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  22/4/17
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = \left( {{m^2} + m - 2} \right) + \left( {{m^2} - 1} \right)i\,(m \in R)\). Tìm giá trị của m để z là số thuần ảo và khác 0.
  A. m=1.
  B. m=2.
  C. m=-2.
  D. \(m = \pm 1\)
   
  1. Minh Toán
   z là số thuần ảo và khác 0 khi và chỉ khi:
   \(\left\{ \begin{array}{l} {m^2} + m - 2 = 0\\ {m^2} - 1 \ne 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow m = - 2.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 4. tebaotocngan

  tebaotocngan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  8/10/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức z thỏa mãn \(z + z.\overline z = \frac{i}{2}\).
  A. \(z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
  B. \(z = - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
  C. \(z= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\)
  D. \(z = - \frac{1}{2}i\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt \(z = x + yi\,(x,y \in R)\)
   \(z + z.\overline z = \frac{i}{2} \Leftrightarrow x + iy + {x^2} + {y^2} = \frac{i}{2}\)
   \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + {x^2} + {y^2} = 0\\ y = \frac{1}{2} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = - \frac{1}{2}\\ y = \frac{1}{2} \end{array} \right.\)
   \(\Rightarrow z = - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 5. tebaotocngan

  tebaotocngan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  8/10/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm các số thực x,y biết:
  \(\left( { - x + 2y} \right)i + \left( {2x + 3y + 1} \right) = \left( {3x - 2y + 2} \right) + \left( {4x - y - 3} \right)i\)
  A. \(x = \frac{9}{{11}};y = \frac{4}{{11}}\)
  B. \(x = - 3;y = - \frac{5}{2}\)
  C. \(x = \frac{{ - 9}}{{11}};y = \frac{{ - 4}}{{11}}\)
  D. \(x = 3;y = \frac{5}{2}\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(\left( { - x + 2y} \right)i + \left( {2x + 3y + 1} \right) = \left( {3x - 2y + 2} \right) + \left( {4x - y - 3} \right)i\) khi:
   \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} { - x + 2y = 4x - y - 3}\\ {2x + 3y + 1 = 3x - 2y + 2} \end{array}} \right.\)\(\Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {5x - 3y = 3}\\ {x - 5y = - 1} \end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = \frac{9}{{11}}}\\ {y = \frac{4}{{11}}} \end{array}} \right.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 6. denamokiep2846

  denamokiep2846 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  13/7/17
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho số phức z=a – bi với \(a,{\rm{ }}b \in \mathbb{R}\), thỏa mãn \((1 + 3i)z-3+2i= 2+7i\).
  Tính tổng a+b.
  A. \(a + b = \frac{{11}}{5}\)
  B. \(a + b = \frac{{19}}{5}\)
  C. \(a + b = 1\)
  D. \(a + b = -1\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có:
   \(\begin{array}{l} (1 + 3i)z - 3 + 2i = 2 + 7i \Rightarrow (1 + 3i)(a + bi) - 3 + 2i = 2 + 7i\\ \Leftrightarrow a + bi + 3ai - 3b - 3 + 2i - 2 - 7i = 0 \end{array}\)
   \(\Rightarrow a - 3b - 5 + (3a + b - 5)i = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a - 3b - 5 = 0\\ (3a + b - 5) = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 2\\ b = - 1 \end{array} \right.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 7. denchieusang247

  denchieusang247 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  24/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tính P=\(i^{2009}\).
  A. P=-1
  B. P=1
  C. P=-i
  D. P=i
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \({i^{2009}} = {i^{2008}}.i\) \(= {\left( {{i^2}} \right)^{1004}}.i = 1.i = i\).
    
   Minh Toán, 9/12/17
 8. huespvl

  huespvl Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  11/7/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có phần biểu diễn là phần gạch chéo trong hình vẽ (kể cả biên) ?
  A. Số phức z có phần thực thuộc đoạn [-3;-2] trên trục Ox, phần ảo thuộc đoạn [1;3] trên trục Oy.
  B. Số phức z có phần thực thuộc đoạn [1;3] trên trục Ox, phần ảo thuộc đoạn [-3;-2] trên trục Oy.
  C. Số phức z có phần thực thuộc đoạn [-3;-2] trên trục Oy, phần ảo thuộc đoạn [1;3] trên trục Ox.
  D. Số phức z có phần thực thuộc khoảng (-3;-2) trên trục Ox, phần ảo thuộc khoảng (1;3) trên trục Oy.
   
  1. Minh Toán
   Ta có số phức \(z = x + yi\left( {x,y \in\mathbb{R} } \right)\) khi đó điểm \(M(x;y)\) trong hệ tọa độ phẳng vuông góc là điểm biểu diễn số phức z.
   Vậy khi đó ta thấy khi chiếu xuống trục Ox thì \(- 3 \le x \le - 2\) tức là phần thực của z nằm trong đoạn [-3;-2] , và ta thấy \(1 \le y \le 3\) , khi đó phần ảo của z nằm trong đoạn [1;3].
    
   Minh Toán, 9/12/17
 9. hùng JĐ

  hùng JĐ Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  8/10/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm số phức liên hợp của số phức \(z = (1 - i)(3 + 2i).\)
  A. \(\overline z = 1 + i\)
  B. \(\overline z = 1 - i\)
  C. \(\overline z = 5- i\)
  D. \(\overline z = 5+ i\)
   
  1. Minh Toán
   \(z = (1 - i)(3 + 2i) = 3 + 2i - 3i - 2{i^2} = 5 - i \Rightarrow \overline z = 5 + i\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 10. Hung lep

  Hung lep Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  19/6/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn \(z + \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = i + 2.\)
  A. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là \(-\frac{3}{2}i\)
  B. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là \(\frac{3}{2}i\)
  C. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là \(\frac{3}{2}\)
  D. Phần thực là \(\frac{5}{2}\), phần ảo là \(-\frac{3}{2}\)
   
  1. Minh Toán
   \(z + \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = i + 2 \Leftrightarrow z = i + 2 - \frac{{2 + 3i}}{{1 - i}} = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}i\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 11. Lê anh Tuấn

  Lê anh Tuấn Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  17/6/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho số phức z thỏa \(\frac{{5(\overline z + i)}}{{z + i}} = 2 - i\). Tìm số phức \(\omega = 1 + z + {z^2}.\)
  A. \(\omega = - 2 - 3i\)
  B. \(\omega = 2 + 3i\)
  C. \(\omega = 2 - 3i\)
  D. \(\omega = - 2 + 3i\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt \(z = a + bi\,\,\,(a,b \in \mathbb{R})\)
   \(\begin{array}{l} \frac{{5(\overline z + i)}}{{z + i}} = 2 - i \Rightarrow \frac{{5(a - bi + i)}}{{a + bi + 1}} = 2 - i\\ \Rightarrow 5(a - bi + i) = \left( {2 - i} \right)\left( {a + bi + 1} \right)\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5a = 2(a + 1) + b\\ - 5b + 5 = 2b - (a + 1) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3a - b = 2\\ a - 7b = - 6 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 1\\ b = 1 \end{array} \right. \end{array}\)
   Vậy ta có \(z = 1 + i \Rightarrow {z^2} = 2i \Rightarrow \omega = 1 + (1 + i) + 2i = 2 + 3i\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 12. decal in tem nhan

  decal in tem nhan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  22/4/17
  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = 2 - 7i\). Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức \(\bar z.\)
  A. -5
  B. 2
  C. -7
  D. 9
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(z = 2 - 7i \Rightarrow \left| {\mathop z\limits^ - } \right| = 2 + 7i.\)
   Vậy tổng phần thực và phần ảo là 9.
    
   Minh Toán, 9/12/17
 13. tebaotocngan

  tebaotocngan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  8/10/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Xét các kết quả sau:
  \(\left( 1 \right){i^3} = i\)
  \(\left( 2 \right)\,\,{i^4} = i\)
  \($\left( 3 \right)\,{(1 + i)^3} = - 2 + 2i\)
  Trong ba kết quả trên, kết quả nào sai?
  A. Chỉ (1) sai
  B. Chỉ (2) sai
  C. Chỉ (3) sai
  D. Chỉ (1) và (2) sai
   
  1. Minh Toán
   (1) Và (2) sai vì: \({i^3} = {i^2}.i = - i\) và \({i^4} = {\left( {{i^2}} \right)^2} = {\left( { - 1} \right)^2} = 1.\)
   (3) đúng vì ta có: \({\left( {1 + i} \right)^3} = 1 + 3i + 3{i^2} + {i^3} = - 2 + 2i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 14. Ng Vanh

  Ng Vanh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  26/7/17
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho hai số phức \(z = a + bi\) và \(z' = a' + b'i\). Tìm mối liên hệ a,b,a’,b’ để z.z' là một số thực.
  A. \(aa' + bb' = 0\)
  B. \(aa' - bb' = 0\)
  C. \(ab' + a'b = 0\)
  D. \(ab' - a'b = 0\)
   
  1. Minh Toán
   \(z.z' = \left( {a + bi} \right)\left( {a' + b'i} \right) = aa' - bb' + \left( {ab' + a'b} \right)i.\)
   z.z’ là số thực khi \(ab' + a'b = 0.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 15. Nga0501

  Nga0501 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  11/1/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức liên hợp của số phức \(z = i(3i + 1).\)
  A. \(\overline z = 3 - i\)
  B. \(\overline z = -3 + i\)
  C. \(\overline z = 3 + i\)
  D. \(\overline z = -3 - i\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(z = i\left( {3i + 1} \right) = i - 3 \Rightarrow \bar z = - 3 - i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 16. nga2511

  nga2511 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  24/6/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = 2 - 3i.\) Tìm phần ảo của số phức \(w = \left( {1 + i} \right)z - \left( {2 - i} \right)\left| {\bar z} \right|.\)
  A. -9i
  B. -9
  C. -5
  D. -5i
   
  1. Minh Toán
   w = \left( {1 + i} \right)\left( {2 - 3i} \right) - \left( {2 - i} \right)\left( {2 + 3i} \right) = - 2 - 5i\)
   Vậy phần ảo của số phức là -5.
    
   Minh Toán, 9/12/17
 17. ngân nguyễn

  ngân nguyễn Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  7/10/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm phần thực của số phức \(z = {\left( {\sqrt 2 + 3i} \right)^2}.\)
  A. \(-7\)
  B. \(6\sqrt 2\)
  C. \(\sqrt2\)
  D. \(3\)
   
  1. Minh Toán
   \(z = {\left( {\sqrt 2 + 3i} \right)^2} = 2 + 6\sqrt 2 i + 9{i^2} = - 7 + 6\sqrt 2 i\) có phần thực là -7.
    
   Minh Toán, 9/12/17
 18. Ngân Phan

  Ngân Phan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  22/10/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tính môđun của số phức z thỏa mãn \(z\left( {5 - i} \right) = 5 + \sqrt 2 + \left( {5\sqrt 2 - 1} \right)i\)
  A. \(\left| z \right| = 3\)
  B. \(\left| z \right| = \sqrt{3}\)
  C. \(\left| z \right| = 2\)
  D. \(\left| z \right| = 4\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có
   \(z\left( {5 - i} \right) = 5 + \sqrt 2 + \left( {5\sqrt 2 - 1} \right)i \Rightarrow z = \frac{{5 + \sqrt 2 + \left( {5\sqrt 2 - 1} \right)i}}{{5 - i}}\)
   \(= 1 + i\sqrt 2 \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt 3\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 19. Phạm Chí Năng

  Phạm Chí Năng Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  9/8/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho hai số phức \({z_1} = 1 - 2i,{\rm{ }}{z_2} = 3 + i.\) Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(z=z_1z_2\)
  A. Số phức z có phần thực là 3, phần ảo là-5i
  B. Số phức z có phần thực là 5, phần ảo là -5i
  C. Số phức z có phần thực là 5, phần ảo là -5i
  D. Số phức z có phần thực là 5, phần ảo là -5i
   
  1. Minh Toán
   \({z_1}{z_2} = \left( {1 - 2i} \right)\left( {3 + i} \right) = 5 - 5i\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 20. cacere

  cacere Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  16/5/17
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm số phức liên hợp của số phức \(z = \frac{{2 - i}}{{1 + 2i}}.\)
  A. \(\bar z = 1\)
  B. \(\bar z = i\)
  C. \(\bar z =- i\)
  D. \(\bar z =1+ i\)
   
  1. Minh Toán
   \(z = \frac{{2 - i}}{{1 + 2i}} = - i \Rightarrow \overline z = i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17

Chia sẻ trang này