Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. Thủ thuật: Nếu muốn tìm lời giải một câu vật lý trên Google, bạn hãy gõ: tanggiap + câu hỏi.
  Dismiss Notice

Bài 1: Định nghĩa và các phép toán số phức

Thảo luận trong 'Bài 1. Các dạng toán liên quan đến số phức' bắt đầu bởi Doremon, 6/12/14.

 1. dahoang2

  dahoang2 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/8/17
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho hai số phức \(z=-2+5i\) và \(z'=a+bi(a,b\in \mathbb{R})\). Xác định a,b để z + z' là một số thuần ảo.
  A. \(a=2;b=-5\)
  B. \(a\neq 2;b=-5\)
  C. \(a\neq 2;b\neq -5\)
  D. \(a= 2;b\neq -5\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(z + z' = \left( { - 2 + a} \right) + \left( {5 + b} \right)i\) để z + z' là một số thuần ảo thì:
   \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {a - 2 = 0}\\ {5 + b \ne 0} \end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {a = 2}\\ {b \ne - 5} \end{array}} \right.} \right.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 2. dai11

  dai11 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  15/11/17
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tính \(a + b\) biết rằng a, b là các số thực thỏa mãn \(a + bi = {\left( {1 + \sqrt 3 i} \right)^{2017}}.\)
  A. \(a + b = \left( {1 + \sqrt 3 } \right){.8^{672}}\)
  B. \(a + b = \left( {1 + \sqrt 3 } \right){.8^{671}}\)
  C. \(a + b = \left( {\sqrt 3 - 1} \right){.8^{672}}\)
  D. \(a + b = \left( {\sqrt 3 - 1} \right){.8^{671}}\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \({\left( {1 + \sqrt 3 i} \right)^3} = - 8\)và \(2017 = 3.672 + 1\) suy ra: \(a + b = \left( {1 + \sqrt 3 } \right){.8^{672}}.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 3. gobinop33

  gobinop33 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  10/10/17
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho số phức z thỏa mãn \(2z = i(\overline z + 3).\) Tính môđun của z.
  A. \(\left| z \right| = \sqrt 5\)
  B. \(\left| z \right| = \frac{{3\sqrt 5 }}{4}\)
  C. \(\left| z \right| = 5\)
  D. \(\left| z \right| = \frac{{3\sqrt 5 }}{2}\)
   
  1. Minh Toán
   Gọi \(z = x + yi,\left( {x,y \in \mathbb{R}} \right)\)
   Ta có:
   \(\begin{array}{l} 2z = i(\overline z + 3)\\ \Leftrightarrow 2(x + yi) = i(x - yi + 3)\\ \Leftrightarrow 2x + 2yi = ix + y + 3i\\ \Leftrightarrow 2x - y + (2y - x)i = 3i\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x - y = 0\\ 2y - x = 3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 1\\ y = 2 \end{array} \right. \end{array}\)
   Vậy: \(\left| z \right| = \sqrt 5 .\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 4. giahoa612

  giahoa612 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  26/9/17
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức thỏa mãn 3iz + 3 + 4i = 4z. Tính môđun của số phức {\rm{w}} = 3z + 4.
  A. \(\left| {\rm{w}} \right| = \sqrt 5\)
  B. \(\left| {\rm{w}} \right| = 5\)
  C. \(\left| {\rm{w}} \right| = 25\)
  D. \(\left| {\rm{w}} \right| = 1\)
   
  1. Minh Toán
   \(z = \frac{{3 + 4i}}{{4 - 3i}} = i \Rightarrow 3z + 4 = 3i + 4 \Rightarrow \left| {3z + 4} \right| = \sqrt {{3^2} + {4^2}} = 5.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 5. giakieu

  giakieu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  5/8/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = a + bi.\) Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. \(z + \overline z = 2bi\)
  B. \(z - \overline z = 2a\)
  C. \(z.\overline z = {a^2} - {b^2}\)
  D. \(\left| {{z^2}} \right| = {\left| z \right|^2}\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có:
   \(\begin{array}{l} z = a + bi \Rightarrow {z^2} = {a^2} - {b^2} + 2abi\\ \Rightarrow \left| {{z^2}} \right| = \sqrt {\left( {{a^2} - {b^2}} \right) + {{(2ab)}^2}} = {a^2} + {b^2} = {\left| z \right|^2}. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 6. giamcanlishou

  giamcanlishou Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  25/6/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = 1 + 3i.\) Tìm phần thực của số phức \(z^2.\)
  A. -8
  B. 10
  C. 8+6i
  D. -8+6i
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(z = 1 + 3i \Rightarrow {z^2} = {(1 + 3i)^2} = - 8 + 6i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 7. giaminhgroup666

  giaminhgroup666 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  22/9/17
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = x + yi \ne 1,\,(x,y \in \mathbb{R}).\) Tìm phần ảo của số phức \({\rm{w}} = \frac{{z + 1}}{{z - 1}}.\)
  A. \(\frac{{ - 2x}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\)
  B. \(\frac{{ - 2y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\)
  C. \(\frac{{ xy}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\)
  D. \(\frac{{x+y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\)
   
  1. Minh Toán
   \(\begin{array}{l} \frac{{z + 1}}{{z - 1}} = \frac{{(x + 1) + yi}}{{(x - 1) + yi}} = \frac{{\left[ {(x + 1) + yi} \right]\left[ {(x + 1) - yi} \right]}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}\\ = \frac{{{x^2} + {y^2} - 1}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}} + \frac{{(x - 1)y - (x + 1)y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}i\\ = \frac{{{x^2} + {y^2} - 1}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}} - \frac{{2y}}{{{{(x - 1)}^2} + {y^2}}}i. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 8. Giang Châu

  Giang Châu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = \frac{{1 + {i^{2017}}}}{{2 + i}}.\) Khẳng định nào sau đây đúng?
  A. \(z = \frac{3}{5} + \frac{1}{5}i\)
  B. \(z = \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i\)
  C. \(z = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}i\)
  D. \(z = \frac{3}{5} - \frac{1}{5}i\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(z = \frac{{1 + {i^{2017}}}}{{2 + i}} = \frac{{1 + i.{i^{2016}}}}{{2 + i}} = \frac{{1 + i}}{{2 + i}} = \frac{{(1 + i)(2 - i)}}{{(2 + i)(2 - i)}} = \frac{3}{5} + \frac{1}{5}i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 9. Giang Châu

  Giang Châu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức z thỏa \((2 - i)\overline z - 4 = 0.\)
  A. \(z = \frac{8}{5} - \frac{4}{5}i\)
  B.\(z = \frac{4}{5} - \frac{8}{5}i\)
  C. \(z = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}i\)
  D. \(z = \frac{7}{5} - \frac{3}{5}i\)
   
 10. Giang Châu

  Giang Châu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức z thỏa \((2 - i)\overline z - 4 = 0.\)
  A. \(z = \frac{8}{5} - \frac{4}{5}i\)
  B.\(z = \frac{4}{5} - \frac{8}{5}i\)
  C. \(z = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}i\)
  D. \(z = \frac{7}{5} - \frac{3}{5}i\)
   
 11. Giang Châu

  Giang Châu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức z thỏa \((2 - i)\overline z - 4 = 0.\)
  A. \(z = \frac{8}{5} - \frac{4}{5}i\)
  B.\(z = \frac{4}{5} - \frac{8}{5}i\)
  C. \(z = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}i\)
  D. \(z = \frac{7}{5} - \frac{3}{5}i\)
   
 12. Giang Châu

  Giang Châu Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức z thỏa \((2 - i)\overline z - 4 = 0.\)
  A. \(z = \frac{8}{5} - \frac{4}{5}i\)
  B.\(z = \frac{4}{5} - \frac{8}{5}i\)
  C. \(z = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}i\)
  D. \(z = \frac{7}{5} - \frac{3}{5}i\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \((2 - i)\overline z - 4 = 0 \Leftrightarrow \overline z = \frac{4}{{2 - i}} = \frac{{4(2 + i)}}{5} = \frac{8}{5} + \frac{4}{5}i \Rightarrow \overline z = \frac{8}{5} - \frac{4}{5}i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 13. bobi5355

  bobi5355 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  6/8/17
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cho số phức \(z = 2 + 4i\). Tìm phần thực, phần ảo của số phức \(w = z - i.\)
  A. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng -3i
  B. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng -3
  C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i
  D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(w = z - i = 2 + 4i - i = 2 + 3i\)
   Do vậy số phức \(w = z - i\) có phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3.
    
   Minh Toán, 9/12/17
 14. bomthoithum

  bomthoithum Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  25/3/17
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm số phức liên hợp của số phức \(z = (2 + i)( - 1 + i){(2i + 1)^2}\)
  A. \(\overline z = 15 + 5i\)
  B. \(\overline z = 1 + 3i\)
  C. \(\overline z = 5 + 5i\)
  D. \(\overline z = 5 - 15i\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(z = (2 + i)( - 1 + i){(2i + 1)^2} = (i - 3)(4i - 3) = 5 - 15i \Rightarrow \overline z = 5 + 15i\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 15. bomthoithum

  bomthoithum Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  25/3/17
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Cho số phức \(z = \frac{{7 - 11i}}{{2 - i}}\) Tìm phần thực và phần ảo của z.
  A. Phần thực bằng -5 và phần ảo bằng -3i
  B. Phần thực bằng -5 và phần ảo bằng -3i
  C. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 3.
  D. Phân thực bằng 5 vào phần ảo bằng 3i.
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(z = \frac{{7 - 11i}}{{2 - i}} = \frac{{\left( {7 - 11i} \right)\left( {2 + i} \right)}}{{\left( {2 - i} \right)\left( {2 + i} \right)}} = \frac{{25 - 15i}}{5} = 5 - 3i \Rightarrow \bar z = 5 + 3i.\)
   Do đó z có phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 3.
    
   Minh Toán, 9/12/17
 16. Thạch24

  Thạch24 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  24/11/17
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho số phức z=2+3i. Tìm số phức \(w = (3 + 2i)z + 2\bar z.\)
  A. \(w = 5 + 7i\)
  B. \(w = 4 + 7i\)
  C. \(w = 7 + 5i\)
  D. \(w = 7 + 4i\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(\bar z = 2 - 3i \Rightarrow w = (3 + 2i)(2 + 3i) + 2(2 - 3i) = 4 + 7i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 17. thachhan

  thachhan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  11/3/16
  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm số phức liên hợp của số phức z thỏa mãn \((1 - i)z = 1 + 3i\)
  A. \(z = - 1 + 2i\)
  B. \(z = 1 - 2i\)
  C. \(z = - 1 - 2i\)
  D. \(z = 1 +2i\)
   
  1. Minh Toán
   \(z = \frac{{1 + 3i}}{{1 - i}} = \frac{{(1 + 3i)(1 + i)}}{2} = - 1 + 2i \Rightarrow \bar z = - 1 - 2i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 18. thachhan

  thachhan Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  11/3/16
  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho số phức z = a + bi\,(a,b \in \mathbb{R}) thỏa mãn (2 - i)\overline z - 3z = - 1 + 3i. Tính giá trị biểu thức P=a-b.
  A. P=5.
  B. P=-2.
  C. P=3.
  D. P=1.
   
  1. Minh Toán
   Đặt \(z = a + bi(a,b \in ) \Rightarrow \overline z = a - bi\) mà \((2 - i)\overline z - 3z = - 1 + 3i\)
   Suy ra \((2 - i(a - bi) - 3(a + bi) = - 1 + 3i \Leftrightarrow 2a - 2bi - ai - b - 3a - 3bi + 1 - 3i = 0\)
   \(\Leftrightarrow 1 - a - b + (a + 5b + 3)i = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 - a - b = 0\\ a + 5b + 3 = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 2\\ b = - 1 \end{array} \right. \Rightarrow a - b = 3 \Rightarrow P = 3.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 19. Hiền Lành

  Hiền Lành Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  23/9/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho hai số phức \({z_1} = 5 - 2i\) và \({z_2} = 3 - 4i.\) Tìm số phức liên hợp của số phức \(w = \overline {{z_1}} + {z_2} + 2{z_1}.\overline {{z_2}} .\)
  A. \(\overline w = 54 + 26i\)
  B. \(\overline w = -54 - 26i\)
  C. \(\overline w = 54 - 26i\)
  D. \(\overline w = 54 -30i\)
   
  1. Minh Toán
   \(w = 5 + 2i + 3 - 4i + 2(5 - 2i)(3 + 4i) = 54 + 26i \Rightarrow \bar w = 54 - 26i.\)
    
   Minh Toán, 9/12/17
 20. Lã Thị Phương Mai

  Lã Thị Phương Mai Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  2/10/17
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm S là tổng phần thực và phần ảo của số phức \(z = \left( {1 + 2i} \right)\left( {3 - i} \right).\)
  A. S=6.
  B. S=10.
  C. S=5.
  D. S=0.
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(z = \left( {1 + 2i} \right)\left( {3 - i} \right) = 3 - i + 6i - 2{i^2} = 5 + 5i.\)
   Suy ra tổng phần thực và phần ảo của z bằng 10.
    
   Minh Toán, 9/12/17

Chia sẻ trang này