Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. Thủ thuật: Nếu muốn tìm lời giải một câu vật lý trên Google, bạn hãy gõ: tanggiap + câu hỏi.
  Dismiss Notice

Một số phương pháp giải phương trình mũ thường gặp (phần 2)

Thảo luận trong 'Bài 3. Phương trình và bất phương trình mũ' bắt đầu bởi Doremon, 29/11/14.

 1. Bella

  Bella Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  9/10/17
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho phương trình \({3^{1 + x}} + {3^{1 - x}} = 10.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. Phương trình có hai nghiệm âm
  B. Phương trình có một nghiệm âm và một nghiệm dương
  C. Phương trình có hai nghiệm dương
  D. Phương trình vô nghiệm
   
  1. Minh Toán
   \({3^{1 + x}} + {3^{1 - x}} = 10 \Leftrightarrow {3.3^x} + \frac{3}{{{3^x}}} = 10\)
   Đặt: \(t > {3^x} > 0.\) Ta có: \(3{t^2} - 10t + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} t = 3\\ t = \frac{1}{3} \end{array} \right.\)
   Với \(t = 3 \Rightarrow x = 1.\)
   Với \(t = \frac{1}{3} \Rightarrow x = - 1.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 2. vetnang082015

  vetnang082015 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  20/5/16
  Bài viết:
  44
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho phương trình \({8^{\frac{{x + 1}}{{2x - 1}}}} = 4.\sqrt {{2^x}} (1).\) Hỏi phương trình đã cho tương đương với phương trình nào sau đây?
  A. \((1) \Leftrightarrow \frac{{3x + 3}}{{2x - 1}} = 2 - \frac{x}{2}\)
  B. \((1) \Leftrightarrow \frac{{3x + 3}}{{2x - 1}} = 2 + \frac{x}{2}\)
  C. \((1) \Leftrightarrow \frac{{x + 1}}{{2x - 1}} = 6 + \frac{{3x}}{2}\)
  D. \((1) \Leftrightarrow \frac{{2x + 6}}{{2x - 1}} = 2 + \frac{x}{2}\)
   
  1. Minh Toán
   \({8^{\frac{{x + 1}}{{2x - 1}}}} = 4.\sqrt {{2^x}} \Leftrightarrow {2^{\frac{{3x + 3}}{{2x - 1}}}} = {2^{2 + \frac{x}{2}}} \Leftrightarrow \frac{{3x + 3}}{{2x - 1}} = 2 + \frac{x}{2}.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 3. Ng Vanh

  Ng Vanh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  26/7/17
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Giải phương trình \({3^{x - 1}}{.2^{{x^2}}} = {8.4^{x - 1}}\,(*).\)
  Một học sinh giải như sau:
  Bước 1: Ta có \(VT(*) > 0,\forall x\) và \(VP(*) > 0,\forall x.\)
  Bước 2: Lôgarit hóa hai vế theo cơ số 2. Ta có:
  \(\begin{array}{l} {\log _2}({3^{x - 1}}{.2^{{x^2}}}) = {\log _2}({8.4^{x - 1}})\\ \Leftrightarrow (x - 1)lo{g_2}3 + {x^2} = {\log _2}8 + (x - 2){\log _2}4\\ \Leftrightarrow {x^2} - (2 - {\log _2}3)x + 1 - {\log _2}3 = 0\,(1) \end{array}\)
  Bước 3: Giải phương trình (1):
  \({x^2} - (2 - {\log _2}3)x + 1 - {\log _2}3 = 0\,\)
  Ta có: \(1 + \left[ { - \left( {2 - {{\log }_2}3} \right)} \right] + 1 - {\log _2}3 = 1 - 2 + {\log _2}3 + 1 - {\log _2}3 = 0\)
  Vậy phương trình có hai nghiệm: \(x = 1;x = 1 - {\log _2}3\)
  Hai nghiệm này cũng là hai nghiệm của phương trình đã cho.
  Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?
  A. Bước 1
  B. Bước 2
  C. Bước 3
  D. Bước 4
   
  1. Minh Toán
   Đây là một lời giải đúng.
    
   Minh Toán, 21/11/17
 4. BenLord

  BenLord Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  29/8/16
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cho phương trình \(- {9.4^{\frac{1}{x}}} - {5.6^{\frac{1}{x}}} + {4.9^{\frac{1}{x}}} = 0.\) Đặt \(t = {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{\frac{1}{x}}},t > 0\) ta được phương trình nào sau đây?
  A. \(- 9{t^2} - 5t + 4 = 0\)
  B. \(4{t^2} - 9t - 5 = 0\)
  C. \(4{t^2} - 5t - 9 = 0\)
  D. \(- {t^2} - \frac{2}{3}t + \frac{{27}}{2} = 0\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(- {9.4^{\frac{1}{x}}} - {5.6^{\frac{1}{x}}} + {4.9^{\frac{1}{x}}} = 0 \Leftrightarrow 4{\left( {\frac{3}{2}} \right)^{\frac{2}{x}}} - 5{\left( {\frac{3}{2}} \right)^{\frac{1}{x}}} - 9 = 0\)
   Đặt \(t = {\left( {\frac{3}{2}} \right)^{\frac{1}{x}}} > 0.\) Ta được phương trình: \(4{t^2} - 5t - 9 = 0.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 5. beocam

  beocam Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/11/15
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cho phương trình {3^x} = 3\sqrt {{3^{3x + 1}}} . Cho \(a=3^x\), tính giá trị biểu thức \(P = 3\sqrt[3]{a} - 1.\)
  A. \(P =3\)
  B. \(P = 2\)
  C. \(P =1\)
  D. \(P = 0\)
   
  1. Minh Toán
   \(\begin{array}{l} {3^x} = 3\sqrt {{3^{3x + 1}}} \Leftrightarrow {\left( {{3^x}} \right)^2} = {9.3^{3x + 1}}\\ \Leftrightarrow {3^{2x}} - {27.3^{3x}} = 0 \Leftrightarrow {3^{2x}}\left( {1 - {{27.3}^x}} \right) = 0\\ \Leftrightarrow 1 - {27.3^x} = 0 \Leftrightarrow {3^x} = \frac{1}{{27}} = a \end{array}\)
   Vậy: \(P = 3\sqrt[3]{{\frac{1}{{27}}}} - 1 = 0.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 6. Toanqt85

  Toanqt85 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  23/5/15
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm tập nghiệm S của phương trình \({2^{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = {4^x}.\)
  A. \(S = \left\{ {4 + \sqrt 3 ,4 - \sqrt 3 } \right\}\)
  B. \(S = \left\{ {2 + \sqrt 3 ,2 - \sqrt 3 } \right\}\)
  C. \(S = \left\{ { - 4 + \sqrt 3 , - 4 - \sqrt 3 } \right\}\)
  D. \(S = \left\{ { - 2 + \sqrt 3 , - 2 - \sqrt 3 } \right\}\)
   
  1. Minh Toán
   \({2^{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = {4^x} \Rightarrow {\left( {x - 1} \right)^2} = 2x \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 2 - \sqrt 3 \\ x = 2 + \sqrt 3 \end{array} \right.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 7. toan1504

  toan1504 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  26/5/17
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm P là tích các nghiệm của phương trình \({x^2}{.2^{x + 1}} + {2^{\left| x \right| + 2}} = {x^2}{.2^{\left| x \right| + 4}} + {2^{x - 1}}\)
  A. \(P=\frac{1}{2}\)
  B. \(P=-\frac{1}{2}\)
  C. \(P=\frac{1}{4}\)
  D. \(P=-\frac{1}{4}\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có:
   \(\begin{array}{l} PT \Leftrightarrow {x^2}({2^{x + 1}} - {2^{\left| x \right| + 4}}) = {2^{x - 1}} - {2^{^{\left| x \right| + 2}}}\\ \Leftrightarrow 4{x^2}({2^{x - 1}} - {2^{^{\left| x \right| + 2}}}) = ({2^{x - 1}} - {2^{^{\left| x \right| + 2}}}) \end{array}\)
   \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow ({2^{x - 1}} - {2^{^{\left| x \right| + 2}}})(4{x^2} - 1) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \pm \frac{1}{2}\\ {2^{x - 1}} - {2^{^{\left| x \right| + 2}}} = 0 \end{array} \right.\\ {2^{x - 1}} - {2^{^{\left| x \right| + 2}}} = 0 \Leftrightarrow x - 1 = \left| x \right| + 2 \Leftrightarrow x - 3 = \left| x \right|(2) \end{array}\)
   Ta có (2) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ge 3\\ \left[ \begin{array}{l} x = x - 3\\ - x = x - 3 \end{array} \right. \end{array} \right.(VN)\)
   Vậy phương trình có 2 nghiệm: \(x = \frac{1}{2};x = - \frac{1}{2} \Rightarrow P = - \frac{1}{4}.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 8. toan2kbv

  toan2kbv Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  29/10/17
  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Với giá trị nào sau đây của m thì thì phương trình {2^{x + 1}} + {2^{x + 2}} + {2^{x + m}} = 0 có nghiệm nguyên?
  A. m=0
  B. m=1
  C. m=2
  D. m=5
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(PT \Leftrightarrow {2.2^x} + {4.2^x} + {2^x}{.2^m} = 10 \Leftrightarrow {2^x}(6 + {2^m}) = 10 \Leftrightarrow {2^x} = \frac{{10}}{{6 + {2^m}}}\)
   Xét 4 đáp án ta thấy với \(m = 2 \Rightarrow {2^x} = 1 \Rightarrow x = 0\) là thỏa mãn PT có nghiệm nguyên.
    
   Minh Toán, 21/11/17
 9. toandaithanh1

  toandaithanh1 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  25/2/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm m để phương trình \({2^{{x^2} - 4}} = {8^{2.x + m}}\) có nghiệm duy nhất.
  A. \(m = - \frac{{13}}{3}\)
  B. \(m \geq - \frac{{13}}{3}\)
  C. \(m = - \frac{{25}}{12}\)
  D. \(m < \frac{{5}}{3}\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(PT \Leftrightarrow {2^{{x^2} - 4}} = {2^{6x + 3m}} \Leftrightarrow {x^2} - 6x - 4 - 3m = 0\,(*).\)
   PT có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi: \(\Delta {'_{(*)}} = 9 + 4 + 3m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{{ - 13}}{3}\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 10. toangmg3

  toangmg3 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  20/10/17
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm các nghiệm của phương trình \({3^{x - 1}} = 27.\)
  A. x=9
  B. x=3
  C. x=4
  D. x=10
   
  1. Minh Toán
   \({3^{x - 1}} = 27 \Leftrightarrow x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 4.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 11. toảnp

  toảnp Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  31/7/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình \({\left( {\frac{1}{4}} \right)^{2x - 1}} = {\left( {2\sqrt 2 } \right)^{x + 2}}.\)
  A. \(\left\{ { - \frac{2}{{11}}} \right\}\)
  B. \(\left\{ { \frac{2}{{11}}} \right\}\)
  C. \(\left\{ { \frac{11}{{2}}} \right\}\)
  D. \(\left\{ { -\frac{11}{{2}}} \right\}\)
   
  1. Minh Toán
   \(\begin{array}{l} {\left( {\frac{1}{4}} \right)^{2x - 1}} = {\left( {2\sqrt 2 } \right)^{x + 2}} \Rightarrow {2^{ - 4x + 2}} = {2^{\frac{3}{2}\left( {x + 2} \right)}}\\ \Rightarrow - 4x + 2 = \frac{3}{2}\left( {x + 2} \right) \Rightarrow x = - \frac{2}{{11}} \end{array}\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 12. vetnang082015

  vetnang082015 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  20/5/16
  Bài viết:
  44
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm tập nghiệm S của của phương trình \({\left( {\frac{1}{4}} \right)^{2x - 1}} = {\left( {2\sqrt 2 } \right)^{x + 2}}.\)
  A. \(S = \left\{ { - \frac{{11}}{2}} \right\}\)
  B. \(S = \left\{ { - \frac{{2}}{11}} \right\}\)
  C. \(S = \left\{ { \frac{{11}}{2}} \right\}\)
  D. \(S = \left\{ { \frac{{2}}{11}} \right\}\)
   
  1. Minh Toán
   \(\begin{array}{l} {\left( {\frac{1}{4}} \right)^{2x - 1}} = {\left( {2\sqrt 2 } \right)^{x + 2}} \Leftrightarrow {\left( {{2^{ - 2}}} \right)^{2x - 1}} = {\left( {{2^{\frac{3}{2}}}} \right)^{x + 2}}\\ \Leftrightarrow {2^{ - 4x + 2}} = {2^{\frac{3}{2}\left( {x + 2} \right)}} \Leftrightarrow - 4x + 2 = \frac{3}{2}\left( {x + 2} \right)\\ \Leftrightarrow x = - \frac{2}{{11}}. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 13. BenLord

  BenLord Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  29/8/16
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tìm tập nghiệm S của phương trình \({\left( {\sqrt 2 - 1} \right)^{x + 2016}} = {\left( {3 - 2\sqrt 2 } \right)^{{x^2} + 1005}}.\)
  A. \(S = \left\{ {\frac{{ - 3}}{2};2} \right\}\)
  B. \(S = \left\{ {1;\frac{{ - 1}}{2}} \right\}\)
  C. \(S = \left \{ 3 \right \}\)
  D. \(S = \left \{ 1;2 \right \}\)
   
  1. Minh Toán
   \(\begin{array}{l} {\left( {\sqrt 2 - 1} \right)^{x + 2016}} = {\left( {3 - 2\sqrt 2 } \right)^{{x^2} + 1005}}\\ \Leftrightarrow {\left( {\sqrt 2 - 1} \right)^{x + 2016}} = {\left( {\sqrt 2 - 1} \right)^{2{x^2} + 2010}}\\ \Leftrightarrow x + 2016 = 2{x^2} + 2010\\ \Leftrightarrow 2{x^2} - x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 2\\ x = - \frac{3}{2} \end{array} \right. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 14. Vo hong dat

  Vo hong dat Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  15/9/17
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Giải phương trình \({0,125.4^{2x - 3}} = {\left( {4\sqrt 2 } \right)^x}.\)
  A. \(T = \left\{ 0 \right\}\).
  B. \(T = \left\{ 2 \right\}\).
  C. \(T = \left\{ 4 \right\}\).
  D. \(T = \left\{ 6 \right\}\).
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(0,125 = \frac{1}{8} = {2^{ - 3}}\) suy ra:
   \(\begin{array}{l}{0,125.4^{2x - 3}} = {\left( {4\sqrt 2 } \right)^x} \Leftrightarrow {2^{ - 3}}{.2^{2\left( {2x - 3} \right)}} = {\left( {{2^2}{{.2}^{\frac{1}{2}}}} \right)^x}\\ \Leftrightarrow {2^{4x - 9}} = {2^{\frac{{5x}}{2}}} \Leftrightarrow 4x - 9 = \frac{{5x}}{2} \Leftrightarrow 3x = 18 \Leftrightarrow x = 6\end{array}\).
   Vậy, phương trình có tập nghiệm là \(T = \left\{ 6 \right\}\).
    
   Minh Toán, 21/11/17
 15. beocam

  beocam Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/11/15
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm S là tổng các nghiệm của phương trình \({3^{{x^4} - 3{x^2}}} = 81.\)
  A. S=0
  B. S=1
  C. S=3
  D. S=4
   
  1. Minh Toán
   \({3^{{x^4} - 3{x^2}}} = 81 = {3^4} \Leftrightarrow {x^4} - 3{x^2} - 4 = 0 \Leftrightarrow {x^2} = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2.\)
   Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng 0.
    
   Minh Toán, 21/11/17
 16. Võ Ngọc Mãnh

  Võ Ngọc Mãnh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  1/11/17
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho phương trình \(12 + {6^{\rm{x}}} = {4.3^x} + {3.2^x}\,\,\left( 1 \right).\) Tìm khẳng định đúng.

  A. Phương trình (1) có hai nghiệm dương.
  B. Phương trình (1) vô nghiệm.
  C. Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.
  D. Phương trình (1) có một nghiệm.
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(4 + {3.6^x} = {12.3^x} + {2^x} \Leftrightarrow {3.3^x}\left( {{2^x} - 4} \right) = {2^x} - 4 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{2^x} = 4\\{3.3^x} = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = - 1\end{array} \right..\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 17. beopham12n

  beopham12n Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  26/7/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm S là tổng bình phương các nghiệm của phương trình \({5^{3x - 2}} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^{ - {x^2}}}.\)
  A. S=0.
  B. S=5.
  C. S=2.
  D. S=3.
   
  1. Minh Toán
   Ta có \({5^{3x - 2}} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^{ - {x^2}}} \Leftrightarrow {5^{3x - 2}} = {5^{{x^2}}} \Leftrightarrow 3x - 2 = {x^2} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 1\\ x = 2 \end{array} \right..\)
   Vậy tổng bình phương hai nghiệm S=5.
    
   Minh Toán, 21/11/17
 18. võ thị mai anh

  võ thị mai anh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  27/10/17
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm tập nghiệm S của phương trình \({5^{{x^2} - 5{\rm{x}} + 9}} = 125.\)
  A. \(S = \left\{ {2;3} \right\}.\)
  B. \(S = \left\{ 2 \right\}.\)
  C. \(S = \left\{ {4;6} \right\}.\)
  D. \(S = \left\{ {1;6} \right\}.\)
   
  1. Minh Toán
   \({5^{{x^2} - 5{\rm{x}} + 9}} = 125 \Leftrightarrow {5^{{x^2} - 5{\rm{x}} + 9}} = {5^3} \Leftrightarrow {x^2} - 5{\rm{x}} + 9 = 3 \Leftrightarrow {x^2} - 5{\rm{x}} + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = 3\end{array} \right. \Rightarrow S = \left\{ {2;3} \right\}.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 19. Võ Diệu Linh

  Võ Diệu Linh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  9/6/17
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Gọi x_1,x_2 là hai nghiệm của phương trình {8^{\frac{{2x - 1}}{{x + 1}}}} = 0,25.{\left( {\sqrt 2 } \right)^{7x}}. Tính giá trị của biểu thức x_1^2 + x_2^2.
  A. \({x_1}^2 + {x_2}^2 = \frac{{53}}{{49}}\)
  B. \({x_1}^2 + {x_2}^2 = \frac{{43}}{{49}}\)
  C. \({x_1}^2 + {x_2}^2 = \frac{{17}}{{15}}\)
  D. \({x_1}^2 + {x_2}^2 = \frac{7}{5}\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có:
   \({8^{\frac{{2x - 1}}{{x + 1}}}} = 0,25.{\left( {\sqrt 2 } \right)^{7x}} \Leftrightarrow {2^{\frac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{{x + 1}}}} = {2^{ - 2}}{.2^{\frac{{7x}}{2}}} \Leftrightarrow {2^{\frac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{{x + 1}}}} = {2^{\frac{{7x}}{2} - 2}}\)
   \(\Leftrightarrow \frac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{{x + 1}} = \frac{{7x}}{2} - 2 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 1}\\ {x = \frac{7}{2}} \end{array}} \right.\)
   Do đó \(x_1^2 + x_2^2 = {1^2} + {\left( {\frac{2}{7}} \right)^2} = \frac{{53}}{{49}}.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17
 20. võ vũ đức

  võ vũ đức Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  5/10/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - x + 5}} = 1.\)
  A. 0
  B. 1
  C. 2
  D. 4
   
  1. Minh Toán
   \({2^{2{x^2} - x + 5}} = 1 \Leftrightarrow 2{x^2} - x + 5 = 0 \Leftrightarrow 2{\left( {x - \frac{1}{4}} \right)^2} + \frac{{39}}{8} = 0.\)
    
   Minh Toán, 21/11/17

Chia sẻ trang này