Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức
 1. Thủ thuật: Nếu muốn tìm lời giải một câu vật lý trên Google, bạn hãy gõ: tanggiap + câu hỏi.
  Dismiss Notice

Một số phương pháp tìm nguyên hàm (buổi 2)

Thảo luận trong 'Bài 1. Nguyên hàm' bắt đầu bởi Doremon, 13/12/14.

 1. Quang MInh

  Quang MInh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  30/7/17
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = x.{e^x}.\)
  A. \(\int {f(x)dx = x.{e^x} + C}\)
  B. \(\int {f(x)dx = {e^x} + C}\)
  C. \(\int {f(x)dx = x.{e^x}-e^x + C}\)
  D. \(\int {f(x)dx = x.{e^x}+e^x + C}\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l} u = x\\ dv = {e^x}dx \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = dx\\ v = {e^x} \end{array} \right.\)
   Vậy: \(\int {x.{e^x}dx} = x{e^x} - \int {{e^x}dx} = x{e^x} - {e^x} + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 2. Quang Vỹ

  Quang Vỹ Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/10/17
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {(\sin x + 1)^3}\cos dx.\)
  A. \(\int {f(x)dx} = \frac{{{{({\mathop{\rm cosx}\nolimits} + 1)}^4}}}{4} + C\)
  B. \(\int {f(x)dx} = \frac{{{{\sin }^4}x}}{4} + C\)
  C. \(\int {f(x)dx} = \frac{{{{(sinx + 1)}^4}}}{4} + C\)
  D. \(\int {f(x)dx} = 4{(\sin x + 1)^3} + C\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt: \(u = \sin x + 1 \Rightarrow du = \cos xdx\)
   Vậy: \(\int {{{(\sin x + 1)}^3}\cos x} dx = \int {{u^3}du} = \frac{1}{4}{u^4} + C = \frac{1}{4}{(\sin x + 1)^4} + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 3. QUANGBACH

  QUANGBACH Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  20/5/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {x\cos 2xdx} .\)
  A. \(\int {f(x)dx} = \frac{1}{2}x\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C\)
  B. \(\int {f(x)dx} = \frac{1}{2}x\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 2x + C\)
  C. \(\int {f(x)dx} = \frac{{{x^2}\sin 2x}}{4} + C\)
  D. \(\int {f(x)dx} = \sin 2x + C\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt \(\left\{ \begin{array}{l} u = x\\ dv = \cos 2xdx \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = dx\\ v = \frac{1}{2}\sin 2x \end{array} \right.\)
   Vậy:
   \(\begin{array}{l} \int {x\cos 2xdx} = \frac{1}{2}x.\sin 2x - \frac{1}{2}\int {\sin 2xdx} \\ = \frac{1}{2}x.\sin 2x - \frac{1}{4}\cos 2x + C. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 4. quangchau92

  quangchau92 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  9/9/17
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}\) và \(F(2)=3\). Tính F(1).
  A. \(F\left( 1 \right) = 3 - \ln \frac{7}{3}\)
  B. \(F\left( 1 \right) = 3 + \ln \frac{7}{3}\)
  C. \(F\left( 1 \right) = 3 - \ln 2\)
  D. \(F\left( 1 \right) = 3 + \ln 2\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}dx}\)
   Đặt: \(u = {x^2} + x + 1 \Rightarrow du = \left( {2x + 1} \right)dx\)
   Vậy: \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{1}{u}du} = \ln \left| u \right| + C = \ln \left| {{x^2} + x + 1} \right| + C = \ln ({x^2} + x + 1) + C\)
   Ta có: \(F(2) = 3 \Rightarrow \ln 7 + C = 3 \Rightarrow C = 3 - \ln 7\)
   Do đó: \(F\left( 1 \right) = \ln 3 + 3 - \ln 7 = 3 - \ln \frac{7}{3}.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 5. quangduy10103

  quangduy10103 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  31/7/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \tan x\).
  A. \(\int {f(x)dx} = - \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  B. \(\int {f(x)dx} = \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  C. \(\int {f(x)dx} = - \ln \left| {\sin x} \right| + C\)
  D. \(\int {f(x)dx} = \ln \left| {\sin x} \right| + C\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(\int {f(x)dx} = \int {\tan xdx} = \int {\frac{{\sin xdx}}{{\cos x}}}\)
   Đặt \(u = \cos \Rightarrow du = - \sin xdx\)
   Vậy \(\int {f(x)dx} = - \int {\frac{1}{u}du = - \ln \left| u \right|} = - \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 6. Quang Vỹ

  Quang Vỹ Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/10/17
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \cos \left( {3x + 1} \right).\)
  A. \(\int {f\left( x \right)dx} = 3\sin \left( {3x + 1} \right) + C\)
  B. \(\int {f\left( x \right)dx} = \frac{1}{3}\sin \left( {3x + 1} \right) + C\)
  C. \(\int {f\left( x \right)dx} = \frac{{ - 1}}{{3x}}\sin \left( {3x + 1} \right) + C\)
  D. \(\int {f\left( x \right)dx} = \frac{1}{3}\cos \left( {3x + 1} \right) + C\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt: \(u = 3x + 1 \Rightarrow du = 3dx\)
   Vậy: \(\int {\cos \left( {3x + 1} \right)dx} = \frac{1}{3}\int {\cos udu} = \frac{1}{3}\sin u + C = \frac{1}{3}\sin \left( {3x + 1} \right) + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 7. daaaaaaa

  daaaaaaa Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  10/10/17
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt[3]{{x + 1}}\left( {x > - 1} \right).\)
  A. \(\int {f\left( x \right)dx} = \frac{3}{4}{\left( {x + 1} \right)^{\frac{4}{3}}} + C\)
  B. \(\int {f\left( x \right)dx} = \frac{4}{3}{\left( {x + 1} \right)^{\frac{4}{3}}} + C\)
  C. \(\int {f\left( x \right)dx} = - \frac{2}{3}{\left( {x + 1} \right)^{\frac{2}{3}}} + C\)
  D. \(\int {f\left( x \right)dx} = - \frac{3}{2}{\left( {x + 1} \right)^{\frac{2}{3}}} + C\)
   
  1. Minh Toán
   Đặt: \(u = \sqrt[3]{{x + 1}} \Rightarrow {u^3} = x + 1 \Rightarrow 3{u^2}du = dx\)
   Vậy: \(\int {f\left( x \right)dx} = \int {\sqrt[3]{{x + 1}}dx} = 3\int {u.{u^2}du = \frac{3}{4}{u^4} + C} = \frac{3}{4}{\left( {x + 1} \right)^{\frac{4}{3}}} + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 8. dahoang2

  dahoang2 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/8/17
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {4^x}{.2^{2x + 3}}.\)
  A. \(F\left( x \right) = \frac{{{2^{4x + 1}}}}{{\ln 2}}\)
  B. \(F\left( x \right) = {2^{4x + 3}}.\ln 2\)
  C. \(F\left( x \right) = \frac{{{2^{4x + 3}}}}{{\ln 2}}\)
  D. \(F\left( x \right) = {2^{4x + 1}}.\ln 2\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(F\left( x \right) = \int {f\left( x \right)dx = \int {{4^x}{{.2}^{2x + 3}}dx = } \int {{{4.2}^{2x}}{{.2}^{2x + 1}}dx} } = \int 4 {.2^{4x + 1}}dx\)
   Đặt: \(u = 4x + 1 \Rightarrow du = 4dx\)
   Vậy: \(\int {f(x)dx} = \int {{2^u}du} = \frac{{{2^u}}}{{\ln 2}} + C = \frac{{{2^{4x + 1}}}}{{\ln 2}} + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 9. dai11

  dai11 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  15/11/17
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{x}{{{x^2} + 1}}\) và F(0) = 1. Tính F(1).
  A. \(F\left( 1 \right) = \ln 2 + 1\)
  B. \(F\left( 1 \right) = \frac{1}{2}\ln 2 + 1\)
  C. \(F\left( 1 \right) = 0\)
  D. \(F\left( 1 \right) = \ln 2 + 2\)
   
  1. Minh Toán
   \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{x}{{{x^2} + 1}}dx}\)
   Đặt: \(u = {x^2} + 1 \Rightarrow du = 2xdx\)
   Vậy: \(\int {f(x)dx} = \frac{1}{2}\int {\frac{1}{u}du} = \frac{1}{2}\ln \left| u \right| + C = \frac{1}{2}\ln \left( {{x^2} + 1} \right) + C\)
   Do F(0) = 1 nên C=1
   Vậy: \(F\left( 1 \right) = \frac{1}{2}\ln 2 + 1.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 10. daibangduongcanh

  daibangduongcanh Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  7/6/17
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {3^x}\sqrt {{3^x} + 1} .\)
  A. \(F\left( x \right) = \frac{{{3^x}\left( {2 + {3^{x + 1}}} \right)\ln 3}}{{2\sqrt {{3^x} + 1} }}\)
  B. \(F\left( x \right) = \frac{2}{3}\left( {{3^x} + 1} \right)\sqrt {{3^x} + 1} + C\)
  C. \(F\left( x \right) = \frac{{2\sqrt {{3^x} + 1} }}{{3\ln 3}} + C\)
  D. \(F\left( x \right) = \frac{{2\left( {{3^x} + 1} \right)\sqrt {{3^x} + 1} }}{{3\ln 3}} + C\)
   
  1. Minh Toán
   \(\int {f(x)dx} = \int {{3^x}\sqrt {{3^x} + 1} dx}\)
   Đặt \(u = \sqrt {{3^x} + 1} \Rightarrow {u^2} = 3x + 1 \Rightarrow 2udu = {3^x}\ln 3dx \Rightarrow \frac{2}{{\ln 3}}udu = {3^x}dx\) khi đó:
   \(\begin{array}{l} \int {f(x)dx} = \frac{2}{{\ln 3}}\int {u.udu} = \frac{2}{{\ln 3}}\int {{u^2}du} = \frac{2}{{3\ln 3}}{u^3} + C\\ = \frac{2}{{3\ln 3}}\sqrt {{{\left( {{3^x} + 1} \right)}^3}} + C = \frac{2}{{3\ln 3}}({3^x} + 1)\sqrt {\left( {{3^x} + 1} \right)} + C. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 11. dailocphat

  dailocphat Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  24/7/17
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \frac{{\sin 4x}}{{1 + {{\cos }^2}x}}\) thỏa mãn \(F\left( {\frac{\pi }{2}} \right) = 0.\) Tính F(0).
  A. \(F(0) = - 4 + 6\ln 2.\)
  B. \(F(0) = - 4 - 6\ln 2.\)
  C. \(F(0) = 4 - 6\ln 2.\)
  D. \(F(0) = 4 + 6\ln 2.\)
   
  1. Minh Toán
   \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {f\left( x \right)} = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{2\sin 2x\cos 2x}}{{1 + \frac{{1 + \cos 2x}}{2}}}dx} = 4\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{\cos 2x.\sin 2x}}{{3 + \cos 2x}}dx}\)
   Đặt: \(t = \cos 2x \Rightarrow dt = - 2\sin 2x\)
   \(\Rightarrow I = - 2\int\limits_1^{ - 1} {\frac{t}{{t + 3}}dx} = 2\int\limits_{ - 1}^1 {\frac{{t + 3 - 3}}{{t + 3}}dt} = 2\int\limits_{ - 1}^1 {\left( {1 - \frac{3}{{t + 3}}} \right)dt}\)
   \(= \left. {\left( {2t - 6\ln \left| {t + 3} \right|} \right)} \right|_{ - 1}^1 = 4 - 6\ln 2.\)
   \(F\left( {\frac{\pi }{2}} \right) - F\left( 0 \right) = 4 - 6\ln 2 \Rightarrow F\left( 0 \right) = - 4 + 6\ln 2.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 12. dailymercedes

  dailymercedes Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  7/4/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số \(f\left( x \right) = 2x{\left( {{x^2} + 1} \right)^4},\) biết F(1)=6.
  A. \(F\left( x \right) = \frac{{{x^2}{{({x^2} + 1)}^5}}}{5} - \frac{2}{5}\)
  B. \(F\left( x \right) = \frac{{{{({x^2} + 1)}^5}}}{5} - \frac{2}{5}\)
  C. \(F\left( x \right) = \frac{{{x^2}{{({x^2} + 1)}^5}}}{5} + \frac{2}{5}\)
  D. \(F\left( x \right) = \frac{{{{({x^2} + 1)}^4}}}{4} - \frac{2}{5}\)
   
  1. Minh Toán
   Xét nguyên hàm: \(\int {2x{{({x^2} + 1)}^4}dx}\)
   Đặt: \(u = {x^2} + 1 \Rightarrow du = 2xdx\)
   Khi đó: \(\int {2x{{({x^2} + 1)}^4}dx} = \int {{u^4}du} = \frac{1}{5}{u^5} + C = \frac{1}{5}{({x^2} + 1)^5} + C\)
   Khi đó \(F\left( 1 \right) = \frac{{32}}{5} + C = 6 \Rightarrow C = - \frac{2}{5}\).
   Vậy \(F\left( x \right) = \frac{{{{({x^2} + 1)}^5}}}{5} - \frac{2}{5}\).
    
   Minh Toán, 5/12/17
 13. dailymercedes

  dailymercedes Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  7/4/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {l{n^2}x + 1} .\frac{{lnx}}{x}\) và \(F\left( 1 \right) = \frac{1}{3}.\) Tính
  A. \({\left[ {F\left( e \right)} \right]^2} = \frac{8}{3}.\)
  B. \({\left[ {F\left( e \right)} \right]^2} = \frac{8}{9}.\)
  C. \({\left[ {F\left( e \right)} \right]^2} = \frac{1}{3}.\)
  D. \({\left[ {F\left( e \right)} \right]^2} = \frac{1}{9}.\)
   
  1. Minh Toán
   Xét \(\int {f\left( x \right)} .{\rm{d}}x = \int {\sqrt {l{n^2}x + 1} .\frac{{lnx}}{x}} .{\rm{d}}x\).
   Đặt \(\sqrt {l{n^2}x + 1} = t\)
   \(\Rightarrow l{n^2}x = {t^2} - 1 \Rightarrow \frac{{lnx}}{x}.{\rm{d}}x = t.{\rm{d}}t\)
   Vì vậy: \(F\left( x \right) = \int {{t^2}d} = \frac{1}{3}{t^3} + C = \frac{{\sqrt {{{\left( {l{n^2}x + 1} \right)}^3}} }}{3} + C.\)
   Do \(F\left( 1 \right) = \frac{1}{3} \Rightarrow C = 0\). Vậy \({\left[ {F\left( e \right)} \right]^2} = \frac{8}{9}.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 14. cacere

  cacere Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  16/5/17
  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{{x^2}}}\cos \frac{2}{x}.\)
  A. \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}} \cos \frac{2}{x}dx = - \frac{1}{2}\sin \frac{2}{x} + C\)
  B. \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}} \cos \frac{2}{x}dx = \frac{1}{2}\sin \frac{2}{x} + C\)
  C. \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}} \cos \frac{2}{x}dx = \frac{1}{2}\cos \frac{2}{x} + C\)
  D. \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}} \cos \frac{2}{x}dx = - \frac{1}{2}\cos \frac{2}{x} + C\)
   
  1. Minh Toán
   Xét nguyên hàm: \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}\cos \frac{2}{x}dx}\)
   Đặt \(t = \frac{2}{x} \Rightarrow dt = - \frac{2}{{{x^2}}}dx\)
   Vậy: \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}\cos \frac{2}{x}dx} = - \frac{1}{2}\int {\cos tdt} = - \frac{1}{2}\sin t + C = - \frac{1}{2}\sin \frac{2}{x} + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 15. cái thị thùy trang

  cái thị thùy trang Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  3/11/17
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \sqrt[3]{{3x + 1}}.\)
  A. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{4}(3x + 1)\sqrt[3]{{3x + 1}} + C}\)
  B. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}\sqrt[3]{{3x + 1}} + C}\)
  C. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}(3x + 1)\sqrt[3]{{3x + 1}} + C}\)
  D. \(\int {f(x)dx = \sqrt[3]{{3x + 1}} + C}\)
   
  1. Minh Toán
   Xét nguyên hàm: \(\int {\sqrt[3]{{3x + 1}}dx}\)
   Đặt \(t = \sqrt[3]{{3x + 1}} \Rightarrow {t^3} = 3x + 1 \Rightarrow 3{t^2} = 3dx\)
   Suy ra:
   \(\begin{array}{l} \int {\sqrt[3]{{3x + 1}}dx} = \int {{t^2}.tdt} = \frac{1}{4}{t^4} + C\\ = \frac{1}{4}\sqrt[3]{{{{(3x + 1)}^4}}} + C = \frac{1}{4}(3x + 1)\sqrt[3]{{3x + 1}} + C. \end{array}\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 16. dangcapvn002

  dangcapvn002 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  29/11/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^9}.\)
  A. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{1}{{20}}{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^{10}} + C.\)
  B. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{1}{{10}}{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^9} + C.\)
  C. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{1}{{10}}{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^{10}} + C.\)
  D. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{1}{{20}}{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^9} + C.\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có: \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \int {{{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)}^9}d{\rm{x}}} \)
   Đặt: \(t = 2x + 1 \Rightarrow dt = 2dx\)
   Ta có: \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \int {{{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)}^9}d{\rm{x}}} = \frac{1}{2}\int {{t^9}dt} = \frac{1}{{20}}{t^{10}} + C = \frac{1}{{20}}{\left( {2{\rm{x}} + 1} \right)^{10}} + C.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 17. dailymercedes

  dailymercedes Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  7/4/17
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Cho \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{x\ln {\rm{x}}}}\) và \(F\left( e \right) = 3.\) Tính \(F\left( {\frac{1}{e}} \right).\)
  A. \(F\left( {\frac{1}{e}} \right) = \frac{1}{3}.\)
  B. \(F\left( {\frac{1}{e}} \right) = 3.\)
  C. \(F\left( {\frac{1}{e}} \right) = \ln 3.\)
  D. \(F\left( {\frac{1}{e}} \right) = 1 - \ln 3.\)
   
  1. Minh Toán
   Xét nguyên hàm: \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{1}{{x\ln x}}dx} \)
   Đặt \(t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x}dx\)
   Khi đó: \(\int {f(x)dx} = \int {\frac{1}{t}dt} = \ln \left| t \right| + C = \ln \left| {\ln x} \right| + C\)
   Ta có: \(F\left( e \right) = 3 = \ln \left| {\ln e} \right| + C \Rightarrow C = 2\)
   Vậy: \(F\left( {\frac{1}{e}} \right) = \ln \left| {\ln \left( {\frac{1}{e}} \right)} \right| + 2 = 3.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 18. dailyruou2019

  dailyruou2019 Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  25/11/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Nguyên hàm \(\int {3x.{e^{{x^2}}}} dx\) bằng:
  A. \(\frac{1}{2}{e^{{x^2}}} + C.\)
  B. \(\frac{3}{2}{e^{{x^2}}} + C.\)
  C. \(3{e^{{x^2}}} + C.\)
  D. \(\frac{3}{2}{x^2}{e^{{x^2}}} + C.\)
   
  1. Minh Toán
   Xét nguyên hàm \(\int {3x.{e^{{x^2}}}} dx\)
   Đặt \(t = {x^2} \Rightarrow dt = 2xdx \Rightarrow \frac{3}{2}dt = 3xdx\)
   Vậy: \(\int {3x.{e^{{x^2}}}} dx = \int {\frac{3}{2}{e^t}dt} = \frac{3}{2}{e^t} + C = \frac{3}{2}{e^{{x^2}}} + C\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 19. mộc an

  mộc an Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  7/6/17
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Hàm số nào dưới đây không phải là một nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 1}}{{{x^3} - x}}.\)
  A. \(y = 2\ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{x}} \right|\)
  B. \(y = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{{2x}}} \right|\)
  C. \(y = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{x}} \right|\)
  D. \(y = \ln \left| {\frac{{2{x^2} - 2}}{x}} \right|\)
   
  1. Minh Toán
   Ta có \(I = \int y dx = \int {\frac{{{x^2} + 1}}{{{x^3} - x}}} dx = \int {\frac{{1 + \frac{1}{{{x^2}}}}}{{x - \frac{1}{x}}}} dx\)
   Đặt: \(t = x - \frac{1}{{{x^2}}} \Rightarrow dt = \left( {1 + \frac{1}{{{x^2}}}} \right)dx\)
   Suy ra: \(I = \int {\frac{1}{t}dt} = \ln \left| t \right| + C = \ln \left| {x - \frac{1}{x}} \right| + C = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{x}} \right| + C.\)
   Với \(C = \ln 2\)
   Ta có \(I = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{x}} \right| + \ln 2 = \ln \left| {\frac{{2{x^2} - 2}}{x}} \right|.\)
   Với \(C = - \ln 2\)
   Ta có \(I = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{x}} \right| - \ln 2 = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{{2x}}} \right|.\)
   Với C=0
   Ta có \(I = \ln \left| {\frac{{{x^2} - 1}}{x}} \right|.\)
    
   Minh Toán, 5/12/17
 20. Tiến Khoa

  Tiến Khoa Mới đăng kí

  Tham gia ngày:
  11/6/17
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{{{\sin }^2}2x}}.\)
  A. \(\int {f\left( x \right)dx = 2\cot 2x + C.} \)
  B. \(\int {f\left( x \right)dx = \frac{1}{2}\cot 2x + C.} \)
  C. \(\int {f\left( x \right)dx = - 2\cot 2x + C.} \)
  D. \(\int {f\left( x \right)dx = - \frac{1}{2}\cot 2x + C.} \)
   
  1. Minh Toán
   \(I = \int {f\left( x \right)dx} = \int {\frac{1}{{{{\sin }^2}2x}}} dx \).
   Đặt: \(t = 2x \Rightarrow dt = 2dx\)
   Suy ra: \(I = \frac{1}{2}\int {\frac{1}{{{{\sin }^2}t}}dt} = - \frac{1}{2}\cot t + C = - \frac{1}{2}\cot 2x + C\)
    
   Minh Toán, 5/12/17

Chia sẻ trang này